Bjørn Nørgaard

Occupations

I censurkom. for KE 1968; medred. af tidsskr. Hætsjj 1968; af Ta'box 1969; af A+B 1970; medejer af Eks-sk. trykkeri fra 1972; i cens.kom. for KP 1978; medstifter af Eks-sk. forlag 1980; gæsteprof., Konsthögsk., Sth. 1984; prof., Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. 1985-94; gæsteprof., Rijksakad., Amsterdam 1987-88; fmd. for Det særl. Bygn.syn fra 1995.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.