Johannes Holbek

Literature

Pol. 17.4.1899 (Erik Waage); 29.7.1901 (N.V. Dorph); København 7.8.1901 (Jens Pedersen); Axel Garde i: Tidsskr. for Aandskultur 1902-03, 290-94; København 15.5.1903 (Frejlif Olsen); 16.5.1903 (samme); Pol. 16.5.1903 (Ove Rode); København 17.5.1903 (Henri Nathansen); 21.5.1903 (Kai Hoffmann); 22.5.1903 (Frejlif Olsen); Louis Levy i: Ill. Tid. 24.5.1903; Pol. 25.5.1903 (L.C. Nielsen); København 1.6.1903 (Frejlif Olsen); Louis Levy i: Det ny Aarh., april-sept. 1904, 290- 95; Pol. 2.2.1904 (Viggo Stuckenberg); Nat.tid. 2.2.1904 (B.F.); 21.2.1904 (Johannes Jørgensen); Pol. 20.5.1904 (Viggo Stuckenberg); 26.6.1904 (Gudmund Hentze); Nat.tid. 29.6.1904 (B.F.); Kristeligt Dagbl. 2.7.1904 (A. Fibiger); Nat.tid. 9.7.1918 (Jens Lund); Otto Gelsted i: Hver 8. Dag, nr. 48, 1922, 5-9; Frejlif Olsen i: En københavnsk journalist, 1922; Mogens Knudsen i: Satire og Humor i da. tegnekunst, 1945, 90-95; Asger Jorn i: kat. Silkeborg Mus. 1965, 12-16; Pol. 16.11.1965 (Asger Jorn); Jyll.p. 7.6.1966; 5.5.1966 (Ib Ostenfeld); 15.6.1966 (samme); 21.6.1966 (Hans Kjærholm); Ib Ostenfeld i: Seks patografiske miniaturer, u.år, 40-48; Jacob Paludan: Johannes Holbek, Tegn., 1968; Troels Andersen i: Cras XXVI, 1981, 11-14; Helle Vesterby i: Cras XXXVIII 1984, 48-57; Rud. Tegner: Mod Lyset, 1991, 60-62, 85, 96, 124-26, 134, 202; Dorte Kirkeby Andersen i: kat. Silkeborg Kunstmus. 1992, 17-32, 129-33 (bibliogr.). Breve (Silkeborg Kunstmus., Det kgl. Bibl., privateje).

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.