Carl Emil Baagøe

Weilbach information

Genealogy

Baagøe, Carl Emil, 1829-1902, maler, tegner og grafiker. *22.8.1829 i Kbh., ?16.4.1902 i Snekkersten, begr. i Egebæksvang. Forældre: Skibsfører Jan Hansen B. og Dorthea Frederikke Hendriksen. ~8.11.1862 i Kbh. med Ida Hansine Sørensen, *4.7.1830 smst., ?7.12.1920 i Helsingør, datter af møllersvend Hans S. og Inger Pedersdatter.

Biography

Carl Emil Baagøe var næsten udelukkende marinemaler. Motiverne søgte han i Danmark, Norge og Island. Han var især interesseret i klippekysterne og den klare luft ved Island og Norge, som han besøgte på flere rejser om bord på danske orlogsskibe. B. udførte desuden tegninger af hjul- og dampskibe, blandt andet i egenskab af tegner ved Illustreret Tidende. Han var populær i samtiden med en trofast kreds af købere, og hans hovedværker fandt afsætning i England.

Education

Kunstakad. Kbh. jan. 1844-48; malerlære 1844; malersvend 1848; fra 1856 igen Kunstakad.

Travels

Island 1842, 1855; med linieskibet Fr. VI 1861; med fregatten Tordenskjold 1862; Norge 1866, 1868.

Occupations

Dekorations- og rullegardinmaler 1848- 53. Fast tegner ved Ill. Tid. fra ca. 1859.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1855, 1857-58, 1960-83, 1885-87; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Marine (1880, Fyns Kunstmus.); Skibe i Drogden (Randers Kunstmus.); Optrækkende uvejr, Thorup Strand (Varde Mus.); akvareller i Varde Mus., Øregaard Mus.; tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Ph. Weilbach i: Konst og Æsthetik, 1870, 195; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 54; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Hanne Poulsen: Da. Skibsportrætmalere, 1985, 63, 104, 107, 132; Frank Ponzi: Nineteenth Century Iceland, 1986, 23, 71f.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.