Helge Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Jens Helge, 1913-1986, maler og grafiker. *2.9.1913 i Midtskov, Mesinge, Nordfyn, ?13.7.1986 i Mesinge. Forældre: Gårdmand Anders C. og Maren Kirstene Andersen. Ugift.

Biography

Helge Christensen tegnede og malede fra sit 6. år. En personlig kontakt som 16-årig med maleren Johannes Larsen blev af betydning for den motivverden, fuglene, som han i de følgende år udforskede. C. opholdt sig omkring 10 år i København, hvor han arbejdede på Den kgl. Porcelainsfabrik og tog privatundervisning hos maleren Carl Schwenn, men Hindsholm og Nordfyn blev hans foretrukne opholdssted. Efter den første udstilling i Odense 1933, hvor figurmalerier og landskabsmotiver med fugle dominerede, fulgte en forstærket koncentration om strandens rige verden med fugle, sten og både. I slutningen af 1940rne udvidede han samarbejdet med malervennen Johannes Andersen, med hvem han udstillede, og sammen deltog de også i den musikalske trio Gaardsangerne. Fra omkring 1960 fik C. en del store udsmykningsopgaver, begyndende med Provinsbankens afdeling i Kerteminde. Motiverne, fugle og både, blev mere og mere abstraherede i kubistisk orienterede farveflader. Farverne var neddæmpede, men nogle ophold på Christiansø i 1960erne betød en større og større beherskelse af lysets brydninger, malet som farvefacetter. Kulminationen af dette 10-års store udsmykningsopgaver blev de to billeder, et ravne- og et uglebillede, til Fyens Stiftstidendes hus, en gave fra bladhusets personale. Det symboliserer nyhedsformidlingens udvikling fra Valhals dage til vor tid. C. har her forladt den konkrete virkelighed og har ladet form og farve antage en så selvstændig eksistens, at det figurative er underordnet billedets helhed.

Education

Privatelev af maleren Carl Schwenn, Kbh. Tekn. Sk. 1933.

Travels

Korsika, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig, Spanien. Studieoph. i Lysebu, Norge 1959;

Occupations

Scholarships

J.W. Larsen 1975; fri kunstnerbolig på Christiansø en årrække.

Exhibitions

J. Haslund, Kbh. 1942; Kunstudst.bygn., Odense 1933, 1942, 1946, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1965; Den fynske Forårsudst. 1948; Det fynske Kunstnersamf. 1950-60; Nyere da. malerkunst, Fyens Stiftsmus. 1952; Kunstgården, Skovby ved Bogense 1970; Fynske Malere, Vejen Mus. 1981; Norrköpings Stadshus 1956; Tokyo 1973. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Odense 1955 (s.m. Johannes Andersen), 1959; Hindsholmmalerne på Den frie 1961 (s.m. samme); Sparekassen, Nyk. F. 1963 (s.m. samme); Gal. Illustra, Odense 1968 (s.m. samme); Fyns Kunstmus. 1975.

Artworks

Forår, Sommer, Efterår, Vinter (1955, Odd Fellow Logen, Odense); En fjordterne (1971, Fyns Kunstmus.); endv. repr. i Kerteminde Komm.; Østifternes Hypotekforen., Kbh.; Odense Sem.; Kreditforen. af Grundejere i Fyns Stift; Lindøværftet; Odense Teknikum. Udsmykninger: Fiskerbyen Kerteminde (1963-64, Fyens Disconto Kasse, Kerteminde, senere Provinsbanken); Assens Havn (1966, Fyens Disconto Kasse, Assens); 2 Fuglekompositioner (1968, Vindinge Centralsk. ved Nyborg); 2 abstrakte kompositioner symboliserende skibsbyggeri/industri og byggesektoren (1969, Den da. Provinsbanks hovedfilial, Flakhaven, Odense); Ravnebillede og Uglebillede (1972, Fyens Stiftstid., Odense, kantinen).

Literature

Herman Madsen: Fyns Malerkunst, 1964; Johan Møller Nielsen i: H.C., Gal. Illustra, Odense 1968; Peter Eriksen i: H.C., Fyns Kunstmus. 1975.

Author: Lise-Lotte Blom (L.-L.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.