Maria Thorsen

Biography

Maria Thorsen beretter nænsomt men præcist om dagligdagens genstande og om havens og naturens vækster. Hun spiller følsomt med lys og skyggevirkning i modelleringer af ting og mennesker. Hendes portrætter af den unge pige med hestehalen, der ofte afbildes i hel eller halvprofil viser en fjernhed i de spinkle træk og ansigtsudtrykket, som understreges af f.eks. spredt placerede og sikkert komponerede genstande på en bordflade. Stilheden er næsten hørlig og på en måde foruroligende. T. er en egentlig grafiker, der først og fremmest dyrker den sort/hvide kunst; hun benytter af og til farvekridt og maler også akvareller. Hun går tæt på og studerer og gengiver naturens detaljer, blade og grenværk, som med tætte, spinkle streger gives en hvirvlende form, der mere end antyder dramaet i det store og i det små.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.