Jørgen Rømer

Weilbach information

Genealogy

Rømer, Jørgen Kofoed, *1923, grafiker og maler. *9.5.1923 i Sæby ved Fr.havn. Forældre: Sagfører Karl Christian Koefoed R. og Anna Johanne Charlotte Lager. ~9.9.1948 i Kbh. med sekr. Jytte Edith Spetzler Hansen, *21.8.1921 i Fr.cia, datter af sergent, senere intendant Frands Peder H. og Elisabeth Ferdinanda Corty Spetzler.

Biography

Jørgen Rømer udførte 1957-60 en serie grafiske eksperimenter sammen med Richard Winther på grafisk skole, Kunstakademiet i København, oprindelig som en undersøgelse af den nederlandske 1600-tals kunstner Hercules Seghers' teknik. Han udviklede derigennem snart sit eget formsprog, der opløste billedet til strukturer, hvori fragmentariske henvisninger til det iagttagne i hans omgivelser kunne dukke op. Mange arbejder tog udgangspunkt i oplevelsen af kroppens indre tilstande og i Vanitas-motiver. I blyantstegninger fortsatte han undersøgelserne af det sort-hvide udtryks muligheder. Først midt i 1980erne begyndte han at udstille akvareller, der gerne anvender en enkelt eller få farver som toneværdier. Alle hans værker er udført på papir, ofte på kasserede stykker og i små formater, i de seneste år er størrelsen dog tiltaget. R.s undervisning 1961-62 i grafik på Den eksperimenterende kunstskole fik betydning for bl.a. Poul Gernes' og Per Kirkebys grafiske værk.

Education

Studier i Kunsthist., Kbh. Univ. 1943-52; som kunstner autodidakt.

Travels

Frankrig, Italien 1948; Rom 1949; Venezia 1950; Barcelona, Haag, Amsterdam 1957; Warszawa, Krakow 1961; mange rejser i Europa efter 1960.

Occupations

Ansat ved Stat. kunsthist. Fotografisaml. 1946-92; kons. for Vejen Kunstmus. 1965-94; red. af Kunst og Mus. 1969-1974; forskn.bibl. ved Kunstakad. Bibl. fra 1974; fmd. for de billedkunstn. udv., Stat. Kunstfond 1974-77; medl. af Den frie Udst. best. 1975-82, fra 1992; fmd. for KIKU 1977-83; medl. af Akad.rådet 1983-93.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1966; Stat. Kunstfond 1966, 1971, livsvarig ydelse 1980; Sally Philipsen 1967; J.V. Andersen 1978; Winkel & Magnussen 1983; Henry Heerup 1985, 1994; Eckersberg Med. 1986; Ole Haslund 1988; Det Anckerske Legat 1994; Lorange 1994.

Exhibitions

Grafik og skulptur, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1960; Charl. Eft. 1963-64; 8 Da. Painters, Hilton Hotel, Athen 1964; Internat. Bien. of Prints, Tokyo 1966; 8 malere, Den frie Udst.bygn. 1967; Foren. Ung da. Kunst, Charl.borg 1967; Østersøbien., Rostock 1967; Gal. Ars Studio, Århus 1967; Den frie Udst. 1967-69, 1974, 1977-79, 1983-1996; Bien. Internat. de la Gravure, Krakow 1968; Grænselandsudst. 1970; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Nær i naturen, Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977; 40 kunstnere fra 40 år, smst. 1978; Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1978; Da. grafikere 1980, 1984; Nord. tecknare, Sveaborg, Helsingfors 1981; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1984; Et spil, Charl.borg 1985; Zebra 1989, 1995. Separatudstillinger: Kbh. Hovedbibl. 1964; Vejen Kunstmus. 1965; Gal. Gade, Ålborg 1969-70; Gal. Jensen, Kbh. 1970, 1972, 1974; Månedens grafiker, Pol. Hus, Kbh. 1973; Koldinghus 1974 (s.m. Ole Find); Trudstolpegård, Falster 1975; Gal. Jacob Clausen, Haderslev 1978; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1981, 1983, 1985, 1988, 1991, 1993, 1996; Vejle Kunstmus. 1983; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1984-85; Ringsted Gal. 1985; Gal. Åhuset, Køge 1989, 1995 (s.m. Erik Varming); Glyptoteket 1991; Silkeborg Kunstmus. 1992; Århus Kunstbygn. 1994 (s.m. Erling Gregers og Jan Norman); Gal. Profilen, Århus 1995 (s.m. Gertrud Vasegaard); Bispegaarden, Kalundborg 1995 (s.m. Erik Varming).

Artworks

Akvareller og grafik i Kobberstikssaml.; Kastrupgaardsaml.; Aalborg Univ.; Smidstrup Strand (rad., 1969, Vestsjæll. Kunstmus.); Den tydske Orden eller Nazismens ansigt (tegn., 1977, smst.); Freddies kikkert (tegn., 1977, smst.); Oktober-landskab (tegn., 1985, smst.); endv. tegn., Kolding Kunstmus.; Storstrøms Kunstmus.; Fyns Kunstmus.; Silkeborg Kunstmus.; Aarhus Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Vejen Kunstmus.; Sønderjyll. Kunstmus.; Veste Koburg, Tyskland; British Mus., London. Illustrationer: Bent Irve: Hud mod hud, 1978; Zbigniew Herbert: Hr. Cogitos hjemkomst, 1983; Bent Irve: J.R. Vanitas, 1984; Henrik Nordbrandt: Glemmesteder, 1993. Skriftlige arbejder: Hvedekorn, 3, 1962, 73, 84-86; 2, 1963, 56-60; kat. Kammeraterne, 1971 (om John Olsen); Et forløb, 1977 (oeuvrekat. over Richard Winthers grafik); Eks-sk. og grafikken, i: Alternativ da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1978; kat. over saml. i Vejen Kunstmus., 1970, 1976, 1991.

Literature

Richard Winther i: Hvedekorn, 2, 1964, 68-70; Bent Irve i: Grafik, 4, 1973, 4f; CRAS XXIX, 1981, 16-23; Per Kirkeby i: Bravura, 1981, 17f; Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981, 6; Flemming Koefoed: J.R. Raderinger, 1982; Bent Irve: J.R. Vanitas, 1984; Gertrud Købke Sutton i: Kat. Glyptoteket, 1991; Troels Andersen i: Kat. Silkeborg Kunstmus., 1992.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.