Jørgen Rømer

Biography

Jørgen Rømer udførte 1957-60 en serie grafiske eksperimenter sammen med Richard Winther på grafisk skole, Kunstakademiet i København, oprindelig som en undersøgelse af den nederlandske 1600-tals kunstner Hercules Seghers' teknik. Han udviklede derigennem snart sit eget formsprog, der opløste billedet til strukturer, hvori fragmentariske henvisninger til det iagttagne i hans omgivelser kunne dukke op. Mange arbejder tog udgangspunkt i oplevelsen af kroppens indre tilstande og i Vanitas-motiver. I blyantstegninger fortsatte han undersøgelserne af det sort-hvide udtryks muligheder. Først midt i 1980erne begyndte han at udstille akvareller, der gerne anvender en enkelt eller få farver som toneværdier. Alle hans værker er udført på papir, ofte på kasserede stykker og i små formater, i de seneste år er størrelsen dog tiltaget. R.s undervisning 1961-62 i grafik på Den eksperimenterende kunstskole fik betydning for bl.a. Poul Gernes' og Per Kirkebys grafiske værk.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.