Jørgen Rømer

Occupations

Ansat ved Stat. kunsthist. Fotografisaml. 1946-92; kons. for Vejen Kunstmus. 1965-94; red. af Kunst og Mus. 1969-1974; forskn.bibl. ved Kunstakad. Bibl. fra 1974; fmd. for de billedkunstn. udv., Stat. Kunstfond 1974-77; medl. af Den frie Udst. best. 1975-82, fra 1992; fmd. for KIKU 1977-83; medl. af Akad.rådet 1983-93.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.