Poul Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Poul, 1918-1987, billedhugger. *25.1.1918 i Vester Egede, ?27.3.1987 i Veksølund, Veksø. ~11.4.1950 i Veksø med sygeplejerske Ingrid Larsen, *7.11.1921 smst.

Biography

Poul Hansen fastholdt gennem hele sin produktion en forenklet, figurativ stil, der var bygget på naturiagttagelsen, og han knyttede sig naturligt til den danske billedhuggertraditions klassicisme. Siddende kvinde, 1954 f.eks. viser kunstnerens optagethed af den klassiske kvindefigur, fastholdt i en rolig, afbalanceret stilling. H.s motivverden koncentreredes om den menneskelige figur både i mindre studier, modelfigurer, portrætter og monumentale figurgrupper. H. udførte mange barneportrætter, hvor han med indlevelse skildrede barnesindet, som i Tilskueren, barn med arm over stoleryg, 1956 og Børn, 1957. I de monumentale figurgrupper, som Drenge ved vandstråle, er der et fortællende indhold, samtidig med at kunstneren fremhæver formernes skiftende samspil mellem dobbelte stillingsmotiver, der kan opleves fra forskellige synsvinkler. Et kompliceret formforløb, hvor bevægelsen indgår, er temaet i Søstre med 2 unge kvinder, der er placeret på en høj sokkel, som understreger figurernes forenklede, stramme form og trækker blikket rundt om skulpturen. I 1975 flyttede H. med sin familie til Ingrid Hansens barndomshjem Veksølund. Her opstod ideen til en udstillingsbygning til skulpturer. Efter omfattende restaureringer af bygningerne åbnede Skulptur Veksølund i 1977. I de følgende 10 år blev H. en dynamisk og engageret leder af centret, der blev en væsentlig del af hans livsværk.

Education

Kunstakad. Kbh. (Johannes Bjerg) 1949-52, lille guldmed. 1952.

Travels

Occupations

Scholarships

Dalsgaard 1951; Hielmstierne-Rosencrone 1952; Akad. 1952, 1956, 1959-60; Zach. Jacobsen 1953, 1965; Kai Nielsen 1960; Kaufmann 1963; N.L. Høyen Med. 1986.

Exhibitions

Charl. Forår 1950-53; KE 1955-57; Cromisterne 1955-62; Nord. Kunst 1947-1957, Göteborgs Konstmus. 1957; Da. nutidskunst, Gent. Rådhus 1957; Da. nutidskunst, Frihedshallen, Sønderborg 1961; Købestævnet, Fr.cia 1961; Koloristerne 1962, 1964-65, 1967-68, 1973; Den fynske Forårsudst. 1963; Å-udst. 1964; Unionen, Kunstnernes Hus, Oslo 1967; Da. Konstutst., Konstnärshuset, Arild, Sverige 1968; Skulptur Veksølund 1978, 1987 (mindeudst.). Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1960; Tårnby Rådhus 1961 (s.m. Chr. Daugaard).

Artworks

Sportspige (udst. 1952, lille guldmed.); Siddende kvinde (1954, opstillet ved Kastrupgaard); Siddende kvinde (1954, Vestsjæll. Kunstmus.); Mandstorso (1956, Aarhus Kunstmus.); Tilskueren, barn med arm over stoleryg (1956, Storstrøms Kunstmus.); Børn (1957, Fr.berg Gymn.); portrætbuste af Svend Wiig Hansen (1963, Sønderborg Slot og Tårnby Rådhus). Udsmykninger: Over muren (Annekssk., Ejby); Drenge ved vandstråle (Espelundeparken, Rødovre); Søstre (1976, Rødovre Centret).

Literature

Helge Ernst i: Koloristerne, kat. 1962; Kunst, nr. 3, 1963, 59- 62; Pierre Lübecker i: Skulptur Veksølund, 1978; Alex Steen i: Kunstavisen, nr. 4, 1987 (nekr.).

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.