Nikolaus Wehding

Biography

Nikolaus Wehding afsluttede akademitiden med udførelsen af sit første store udsmykningsarbejde Relief med ryttere. Her ses påvirkninger fra såvel antik reliefkunst som Degas' og Marino Marinis rytterfigurer. Under udarbejdelsen af det 7 meter lange relief bosatte W. sig i Sorø 1961, men i 1969 flyttede han tilbage til sin sønderjyske hjemegn. W. lagde i sine tidlige værker grunden til et figurativt formsprog i en forenklet, stram klassicisme, som han har fastholdt trods samtidens nonfigurative strømninger. I den kompositionelle opbygning arbejder han med former som cirkel, trekant og parallelle linieforløb. W. knytter sig til den danske billedhuggertradition, især har læreren og vennen Gottfred Eickhoff haft betydning. W.s motiver kan inddeles i kategorier kvindefigurer, mor og barn, familiegrupper, portrætter, dyr, det lidende menneske samt religiøse fremstillinger. Karakteristisk er et handlingsindhold, hvor aktiviteten understreges, som f.eks. i Hest der lægger sig og Hundeslagsmål. I dyremotiverne skildres dyr og fugles instinktive reaktioner og handlemåde, mens slagtescenerne viser dyret overvundet af mennesker. I værker som Mor og barn og Gravid kvinde understreges samhørigheden og generationens fortsættelse på harmonisk vis. Den rolige forenkling afløses imidlertid af ekspressivitet i dramatiske fremstillinger af det lidende menneske som i To mennesker i angst og Den døde soldat, der henholdsvis bygger på indtryk fra Pompeji og fra 2. verdenskrig. W. har arbejdet med religiøs kunst, hvor smerten og det lidelsesfulde understreges som i Gravlæggelsen eller fremstillinger af den korsfæstede Kristus. Som grafiker fremhæver W. det dramatiske gennem kontrasterne mellem lys og skygge.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.