Johannes Wiedewelt

Literature

E. Pontoppidan: Den Da. Atlas, II, 1764, 188, 266-68; J. Worm: Forsøg til et Leks. over... lærde Mænd etc., II, 1773, 583; III, 1784, 857f; K.W. Dassdorf (udg.): Winckelmanns Briefe, I, 1777, II, 1780; Aug. Hennings: Essai historique, 1778, 97- 103; Det alm. Da. Bibliothek. Et Maaneds Skrift, 3. Hft., Marts 1778, 89f; C.C.L. Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst, III, 1780, 174-209; N. Jonge: Kiøbenhavns Beskrivelse, I, 1783, 28, 32-36, 171-74, 359, 511f, 516-18, 535; II, 1945, 10, 12, 44, 263, 278f, 282-86, 312-15, 473f; Aug. Hennings i: Der Musaget, III, 1798, 29; R. Nyerup i: Saml. af fortjente da. Mænds Portraiter, II, 1799; P.E. Müller i: Kjøbenhavnske lærde Efterretn., 1802, 568f, 622-24; Fort. over en deel...Bøger...Wiedewelts Stervboe tilhørende, 1803; R. Nyerup i: Da. Minerva, III, 1816, 21-24; Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1829, 943-52; N.C. Ost i: Minerva, III, 1838, 28-30; F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; F.J. Meier: Fredensborg Slot, 1880, 144-53, 199; F.R. Friis: Bidrag, 1890-01, 336-46; Jul. Lange i: Tidsskr. for Kunstind., 1892, 122, 124f; L. Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, III, 1896, 123, 372, 402; V, 1902, 259; Vl, 1903, 96; Carl Justi: Winckelmann und seine Zeitgenossen, 1898, II, 75-80, 213, 314; III, 221, 308; F. Beckett i: Arch., 1902- 03, 121-32; L. Bobé i: Fra Arkiv og Mus., II, 1902-03, 203, 221, 227, 231; Ferd. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. 1700-1904, 1904, 67, 70, 75, 79, 86, 89, 98, 101, 113, 123f; Th. Oppermann: Kunsten i Danm. under Fr. V og Chr. Vll, 1906, 79-87; P. Johansen: Nord. Oldtid og da. Kunst, 1907, 28-35; Personalhist. Tidsskr., 5.rk., VI, 1909, 65f; P. Johansen: Før Thorvaldsen. Rom-København, 1910, 77-101; J. Werner: Gravminder fra Kbh. og Fr.berg Kirkegaarde, 1912; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr., 1919, 94, 102-04; R. Josephson i: Nat.musei årsbok, Sth. 1922, 86f; M. Krohn: Frankrigs og Danm. kunstn. Forb., I-II, 1922; V. Lorenzen: Roskilde Domk., 1924, 164-67; V. Thorlacius- Ussing: Mindestøtterne paa Jægerspris, 1924; Victor P. Christensen i: Kunstmus. Aarsskr., 1924-25, 173, 175; L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925; L. Swane: Abildgaard, 1926; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom, II, 1927; Fr. Weilbach: Harsdorff, 1928; L. Swane: J.F. Clemens, 1929; Luxdorphs Dagbøger, I-II, 1915-30; Arne Hoff i: Tilskueren, 1930, II, 365-76; Karl Wilh. Tesdorpf: J.W., 1933; Betænkn. ang. Monumenter og Skulpturer i Rosenborg Have, 1933, 12-14, 20, 22, 27, 31, 36-38; F. Weilbach i: Hist. Medd. om Kbh., 1934-35; P. Hirschfeld i: Tilskueren, 1935, 1, 347f; samme i: Nordelbingen, XI, 1935, 207-11; V. Thorlacius-Ussing i: Rom og Danm., I, 1935; samme i: Kunstmus. Aarsskr., 1935, 111-30; G. Galster: Med. og Jetons, 1936; S. Schultz i: Da. i Paris, I, 1936; Danm. K., V, Sorø Amt, 1936-38; O. Norn i: Vejle Amts Aarb., 1938, 174, 183; E. Nystrøm: Kongens Have, 1938, 49-56, 117f; samme: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1938, 178, 247, 474, 480; S.B. Fredstrup: Figurer og andre plastiske Arb. fra Den kgl. Porcelainsfabr., 1939, 14, 94f; Chr. Elling: Nogle Herregaardshaver i det 18. Aarh. i Danm. og Holst., 1939, 357-59 (Da. Herregaardshaver 13); G. Galster i: Kulturminder, I, 1939, 115-36; Aug. Nielsen i: Hist. Medd. om Kbh., 1939, 108, 160, 167- 70, 172; L. Bobé i: Kunstmus. Aarsskr., 1941, 142f; Vagn Poulsen i: Samme, 143-47; Vilh. Slomann i: Ord och Bild, 1941, 529-35; H. Bramsen: Da. Kunst, 1942, 24-30; Chr. Elling: Den romantiske Have, 1942, 11f, 16f, 81, 95-98, 122f, 137f; Det kgl. da. Vidensk. Selsk., 1942, 40, 59; Chr. Elling: Jardin i Rom, 1943, 24; J. Sthyr: Da. Grafik 1500-1800, 1943; Chr. Elling: Amalienborg Interiører, 1945; L. Swane i: Da. Tegn., I-III, 1945; L. Bobé i: Kunstmus. Aarsskr., 1946-47, 218-20; G. Lorenzen i: Samme, 1948-49, 143-45, 147; V. Thorlacius-Ussing i: Danm. Billedh.kunst, 1950; Hakon Lund: Da. Haver i det 17. og 18. Aarh., 1963; samme i: Tilegnet Mogens Koch, 1968, 234-40; J. Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; Pierre-Maxime Schuhl i: Gaz. des Beaux Arts, 1975, LXXXV, 49-60; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, I, 1975; samme: Mindelunden ved Jægerspris, 1976; kat., Havekunst, Sophienholm 1977; Hakon Lund: De kgl. Lysthaver, 1977; samme (red.); Danm. Ark. 1979-81, II; III; V; VI; samme i: Enten Eller, 1980, 9, 34-43; K. Kryger i: Architectura, 4, 1982; E. Brodersen i: Cras, XXXV, 1983, 23-30; K. Kryger i: Samme 31- 45; samme i: Hafnia, 9, 1983, 7-24; samme: Allegori og Borgerdyd, 1985; J.W., Sophienholm 1986; Forblommet Antik, Studier tilegnet Hakon Lund, 1988; På Klassisk Grund, Medd. fra Thorv. Mus., tilegnet Dyveke Helsted, 1989; U. Kjær i: Architectura, 14, 1992; Else Marie Bukdahl i: Analecta Romana Ist. Danici, Suppl. XVIII, 1991; samme i: Zeitschr. für Kunstgesch., 1992, LIV, No.3, 388-405; samme: J.W., 1993; Hans Joachim Kluge: Caspar David Friedrich Entwürfe für Grabmäler und Denkmäler, 1993; H. Bramsen: Ny da. Kunsthist., III, 1994; Vincenzo Lucchese: Vasi idee da J.W., 1996; J. Deuter: Die Genesis des Klassizismus in Nordwestdeutschland, 1997. Hovedparten af W.s tegn., herunder romersk skitsebog, udk. til gravmæler, haveskulpturer, monumenter, festdek., fantasier, karikaturer m.m. (Kunstakad. Bibl.); desuden tegn. (Rigsark.; Kobberstiksaml.; Det kgl. Bibl.; Kunstindustrimus); papirer (Det kgl. Bibl. og Rigsarkivet).

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.