Johannes Wiedewelt

Scholarships

200 rdl. årligt af Partikulærkassen 1752-54; sølvmed. ved akad. i Paris 1753; belønning fra kongen i anledn. af samme 1753; iflg. kgl. resolution af 29.12.1753 pension på 400 rdl. årligt i to år, forvandlet 1.7.1754 til akad. rejsestip., som han modtog indtil 1758; agreeret ved Kunstakad. Kbh., medl. 1759; medl. akad. i Sth. 1795.

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.