Johannes Wiedewelt

Artworks

Portrætbuster: Fr. V og dronn. Louise (tin, små, ca. 1750); M.G. Arbien (1752-54); Domenico Agostino Bracci (gips, udst. 1769); J.H.E. Bernstorff (marmor, 1776, Fr.borgmus.); J.F. Classen (originalmod. gips, 1793, Stat. Mus. for Kunst, Fr.borg.mus. m.fl.). Portrætmedaljoner: A.G. Moltke (marmor, 1763, Karise K.); Fr. V (1765-66, riddersal., Chr.borg, ekspl. på Corselitze); Fr. V (1776, gips, ekspl. bl.a. Kunstakad. Kbh.); dronn. Juliane Marie (gips, 1776, ekspl. bl.a. Kunstindustrimus., Kbh.); Chr. VII (gips, 1776, ekspl. bl.a. Corselitze); arveprins Frederik (gips, 1776, smst.); arveprinsesse Sophie Frederikke (gips, 1776, smst.); A.G. Moltke (gips, 1776, smst.); J.H.E. Bernstorff (gips, 1776, ekspl. bl.a. i Kunstindustrimus., Kbh.); Ole Worm (gips, 1776, Sorø Akad.); Thomas Bartholin d.æ. (gips, 1779, smst.); Simon Paulli (som forannævnte); Ole Borch (som forannævnte); Chr. VI (gips, 1780, ekspl. Nat.mus, Mønt & Med.saml.); F.A. Müller (marmor, 1795, Det kgl. Bibl.). Statuer og relieffer (også under gravmonumenter): Andromeda (marmor, 1763-64, Glorup Have, opr. Moltkes Palæ, Amalienborg); Herkules, Omphale (relief, marmor, 1773, Herkulespav., Kgs. Have, Kbh.); Apollon og de 9 muser (med., gips, 1776, Corselitze); Aurora (frontonrelief, Kgs. Nytorv 3, Kbh., 1782); Troskaben (statue, marmor, 1797, Frihedsstøtten); Retfærdigheden (relief, 1797, smst., efter skitse af N. Abildgaard). Gravmæler og sarkofager: Chr. VI (marmor, Roskilde Domk. 1760-1768); Maria Klopstock (1761, Ottensen); Christiana Friderica Moltke (marmor, 1761-64, Karise); Ulrika Augusta Moltke (1763, Stege); Erik Pontoppidan (1765, Petri Urtegård); J.J. Lindvig (ca. 1766, Horsens Klosterk.); Walter Titley (1768, Petri Kapel); Just Wiedevelt (1769, smst.); Fr. V (marmor, Roskilde Domk. 1769-75); Elisabeth Hoppe (1774, Holmens K.); Peter Rosenørn (1776, Hersom); Ludvig Holberg (1775-80, Sorø); D.B. Weyse (1776, Petri Kapel); Bernhard Møllmann (1779-80, smst.); Frederik Wedel Jarlsberg og hustru (1781, Herlufmagle K.); J. Schack-Rathlou, hustru og datter (1782, Gosmer); Niels Kønsberg (1783, forhen Nikolaj K., efter 1805 Trinitatis K.); Anna Maria Kreützer (1784, Den da. K., Skt. Croix); Maria Magdalena Haste (1785, Reformert K., Kbh.); Johannes J. Anchersen (1786, Kolding K.); Heinrich Brockenhuus og hustru (1787-88, Jungshoved K.); Berthe Scheel (1787-88, Auning K.); Friederich Scheel (1788, smst.); Gustav Ludvig Janson, Gertrudenfriedhof, Oldenburg); Jens Bruun Neergaard og hustru (1791, Ringsted K.); Vilhelm Huitfeldt og hustru (1791, Voldum K.); Catharina Sophie Hendorff (1791, Gertrudenfriedhof, Oldenburg); Balthasar Münter (1794, Petri Urtegård); J.F. Classen (1795, Vinderød K.); A.D. Carstens (1796, Ass. Kgrd.); Morten Wærn (1797, smst.); A. Bodenhoff (1797, sarkofag for Gertrud Birgitte B. tilføjet 1799, smst.); bibliotekar Georg Nielsen (1798, smst.); Terkel Klevenfeldt (1799, Trinitatis K.); M. Quistgaard (1801, Boeslunde K.). Mindesmærker: Skibssøjlen, Fredensborg Slotshave (marmor, 1762, fornyet af W. 1784); Fr. Vs obelisk, Bregentved Have, (1772, Fakse kalk, smst. desuden vaser, fontæne m.v.); Rathlousdal Have, 6 mindestøtter (1777); støtte for D.S. Haxthausen, smst. (1783); støtte for C.E. Rantzau, Rastorf (1778); mindestøtte, Glorup Have (sandsten, 1782); Bernstorffstøtten, Bernstorff Have (norsk marmor, 1783); de Drevons obelisk, Dronninggård Have (1783); støtte for Margaretha Dorothea Ryberg, tidl. Frederiksgave, nu Dreslette Kgrd. (1785). Haveanlæg og dekorationer: Udsmykn. af Fredensborg Slotshave med statuer og grupper i sten og marmor bl.a. Danmark og Norge, Årstiderne, 4 trofægrupper, vaser, obelisk for Fr. V, Columna Rostrata, Gratiernes søjle, monumenter: Vinhøsten, Dydens og Ærens tempel, Den forblommede antik m.fl., fontæne i Marmorhaven (1760-69); omdannelse af Monses høj til Julianehøj, Jægerspris (1776-77), 54 støtter i mindelunden, smst. (1776-89). Dekorationer: I anledn. af: Fr. Vs ligtog (1766); Caroline Mathildes indtog (1766); dronn. Juliane Maries fødselsdag (1768); prinsesse Sophie Frederikkes indtog (1774). Medaljer, udført af A.D. Adzer: Akad. præses Grev Moltke 1765 (1767); Fr. Vs død (1766); Chr. VIIs salving (1766); Asiatisk Komp. belønningsmed. (1774); Akad. præs. arveprinsen (1774); arveprinsens bryllup (1774); Indfødsretten (3 forsk., 1776); enkedronn. Juliane Marie (1776); udført af H.H. Wolf: Souverainitetsfesten (1760); Fr. V.s død (1766); Chr. VIIs bryllup (1766). Mønter: Dukat, Christiandor og Speciedaler 1771. Bogkunst: J.G. Bradt: Monumenta Fredensburgica, 1769 (forlæg til titelbl., friser, vignetter og ill., stukket af Bradt); Ludvig Holberg: Peder Paars, 1772 (forlæg til helsides kobbere og vignetter); Carsten Nieburg: Reisebeschreibung nach Arabien, 1774-78 (forlæg til titelvign., stik. af Clemens); Bolle W. Luxdorff: Carmina, 1775 (titelkobber, stik af Preisler og vignetter); Snorre Sturleson: Heimskringla, I, 1778 (forlæg til titelvign., stik af Clemens); Wedel Jarlsberg: Afhandling over den ældre Skandinaviske Hist., 1781 (forlæg til titelvign., stik af Rawert); P.T. Wandal: Mindesmærker paa Jægerspris, I, 1783 (fort. til stik af støtter). Skriftlige arbejder: Forklaring over Tegninger til Kongen, 1762 (37 tegn. til Fredensborg Slotshaves udsmykn.); Tanker om Smagen udi Kunsterne i Almindelighed, 1762; Saml. af ægyptiske og romerske Oldsager, I, 1786 (titelbl. og 27 tvl. stukket af Clemens og G.C. Schule efter W.s tegn.).

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.