A.C. Tersløse

Biography

A.C. Tersløse var ungdomsven af L.A. Ring og stod i kunstnerisk afhængighedsforhold til ham. På grund af kunstnerisk og økonomisk modgang udvandrede T. til USA, hvor han arbejdede som dekorationsmaler og illustrator. Som tegnende bladkorrespondent skal han have dækket et af general William F. Codys (Buffalo Bill) wild-west-shows. T. måtte dog vende tilbage til Danmark af helbredsmæssige årsager. Ligesom Ring malede han med forkærlighed scener af den sjællandske almues liv. Under talrige sommerophold i Hirtshals malede han bl.a. strandbilleder. T.s ærbødighed over for naturen udmøntede sig i værker, der var karakteriseret ved en lidt tør og forsigtig akademisk malemåde. Hans nøgterne maleriske syn prægede også undervisningen på Teknisk Skole i Odense, hvor T. fik stor indflydelse på de yngre generationer af fynske kunstnere.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.