Anne Marie Carl Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Carl Nielsen, Anne Marie, 1863-1945, billedhugger. *21.6.1863 på Thygesminde i Sønder Stenderup ved Kolding, ?21.2.1945 i Kbh. Forældre: Proprietær Povl Julius Brodersen og Frederikke Johanne Kirstine Gylling. ~10.5.1891 i Firenze med komponisten Carl August Nielsen, *9.6.1865 i Nr. Lyndelse, ?3.10.1931 i Kbh., søn af malerm. og musiker Niels Jørgensen og Maren Kirstine Johansen.

Biography

Anne Marie Carl Nielsen voksede op på landet, og den nære kontakt med dyrene fik på lang sigt stor betydning for hendes kunst. Hun begyndte at modellere, da hun var ganske ung, og hendes dyrestatuetter er en klar demonstration af en nøje iagttagelsesevne og indlevelse i dyrenes væsen og bevægelser. En kalv, der klør sig, og En kalv, der slikker sig bag øret, begge 1887, er typiske. De levende, oplevede dyreskulpturer var hele livet igennem et vægtigt tema i hendes kunstneriske arbejde. Neuhausens Præmie muliggjorde hendes første udlandsrejse i 1889, og med rejsestipendium fra Kunstakademiet kom hun til Paris og Italien i 1890-91. I Paris havde hun forbindelse med Willumsen, og i samme by mødte hun komponisten Carl Nielsen. De giftede sig i 1891, et ægteskab mellem to stærke, individuelle kunstnernaturer, som ikke var uden problemer. I 1903 rejste parret til Grækenland, og i 1904-05 var C.N. atter i Athen, hvor hun arbejdede med at kopiere græske antikker. Især blev hendes kopier af Poros-skulpturerne fremhævet af samtiden. Igennem årene fik hun mange, store bestillinger, bronzedørene til Ribe Domkirke, statuen af Dronning Dagmar, og ikke mindst hendes største arbejde, Rytterstatuen af Chr. IX på Christiansborg Slots ridebane. Hun vandt konkurrencen om monumentet i 1908, og efter mange års intenst arbejde med studier og valg af hestetype, samt omarbejdelse af det oprindelige forslags sokkel, blev rytterstatuen endelig færdig og opstillet i 1928. Fremhæves må tillige hendes Carl Nielsen monument på Grønningen fra 1939-40. På det oprindelige udkast fra 1932-33 var hesten en vinget Pegasus, men vingerne blev taget bort på den endelige skulptur, hvor en levende, spændstig dyrekrop næsten løfter sig fra jorden, og derved symbolsk fremhæver inspirationen og understreger, at den unge, lyttende rytter med panfløjten hører musikkens toner komme ned til ham fra oven. Lige siden sine unge år udførte C. N. mange buster og portrætrelieffer, først og fremmest flere buster af sin berømte mand, men også mange andre fremtrædende personligheder blev udsat for hendes indlevede karakterskildring. Hun var mangeårigt medlem og flittig udstiller på Den frie Udstilling, hvor hun som personlighed og kunstner gjorde stærkt og uudsletteligt indtryk på yngre generationer.

Education

3 mdr. tegneundervisn. på C.C. Magnussens snittesk. i Slesvig 1880; Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder, Kbh. 1882; elev af August Saabye fra nov. 1882 og flere år derefter; modtog samtidig undervisn. af J. Roed og H. Olrik; friplads på Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder marts 1889-jan. 1890.

Travels

Holland, Belgien, Paris 1889; Paris vinteren 1890-91; Italien (Rom, Napoli, Pompeji, Palermo, Selinunt, Montreale, tilbage over Orvieto, Siena, Firenze, Ravenna, Mantua og Verona) dec. 1899-juni 1900; Athen og Konstantinopel 1903; Grækenland (Athen) efterår 1904-forår 1905; Grækenland og Egypten 1928.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1912-14.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1887, 1907; bronzemed., Paris 1889; Akad. 1890, 1894-95, 1897, 1899; Kaufmann 1899; Ancker 1903; Raben-Levetzau 1904; guldmed., Dresden 1904; Tagea Brandt 1926; Ingenio et arti 1927; Thorvaldsens Med. 1932; Sociétaire de Salon des beaux arts, Paris 1933; bronzemed., Berlin 1936; æresmedl. af Da. Billedh.samf. 1943.

Exhibitions

Charl. Forår 1884, 1886-90, 1895, 1907-09; Den nord. Udst., Kbh. 1888; Verdensudst., Paris 1889; Den frie Udst. 1892, 1894, 1896-1900, 1902-04, 1906-08, 1910-14, 1916-19, 1922-23, 1925-26, 1928-37, 1939-44; Verdensudst., Chigaco 1893; Kvindernes Udst., Industriforen., Kbh. 1895; Nord. udst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Dresden 1904; Landsudst., Århus 1909;KE 1910, 1930 (retrosp.), 1941; Da. udst., Berlin 1910-11; Espo. internat. di Roma, Rom 1911; Mod. da. kunst, Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Kvindl. Kunstneres retrosp. Udst., Den frie Udst. bygn. 1920; Da. nat. udst., Brooklyn Mus. 1927; Bygge og boligudst., Forum 1929; Kvindl. Kunstneres Samf., Kunstforen., Kbh. 1930; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Salon des beaux arts, Paris 1933; Olympiaden i Berlin 1936; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1937 (retrosp.); Da. kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst., smst. 1941; Da. Kunstner- slægter, Charl.borg 1952; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg 1952; Charl.borgudst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; 500 aars da. Portrætter, Charl.borg 1961; Den Fries Mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; endv. udst. på Salonen i Paris og på Royal Acad. i London. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1895; Den frie Udst. bygn. 1931, 1946 (retrosp.); Kunstforen., Oslo 1947; Mindeudst., Kunstakad. Kbh. 1963.

Artworks

(Når ikke andet nævnes, er værket i bronze): Statuer, monumenter og relieffer: Thor med Midgårdsormen (1887, Neuhausens Pr., Hørsholm Slotspark); Sønnetabet, Egil Skallagrimsson rider hjem med sin druknede søns lig (relief, gips, 1889-99, konk.arb. til guldmed., Sønderjyll. Kunstmus.); 3 bronzedøre til Ribe Domk. (1904); Bacchusbarn (1906, opst. 1936 Kildeanlægget, Ålborg, også ekspl. i Albertinum, Dresden og i Kolding); Dronn. Dagmar (afsløret 1913, Riberhus Slotsbanke); Havfrue (1921, Stat. Mus. for Kunst); Lazarus' opvækkelse (relief, 1927, Kolding); Uffe (1927, Kolding Slotspark); Chr. IX (opst. 1928, Ridebanen, Chr.borg); monument for Carl Nielsen (1933, Nr. Lyndelse); monument for Den da. Redningsmand (1934, Skagen); gravmæle over Sophus Claussen (1935); Den lille pige med svovlstikkerne (gips, 1936, Fyns Kunstmus.); Den fløjtespillende Pan (monument for Carl Nielsen, 1939-40, Grønningen). Buster og portrætrelieffer: Carl Nielsen (1892-95, 1895, 1928); Niels Skovgaard (1895); A. Mørk Hansen (relief 1899, Skamlingsbanken); Kammersanger Niels Juel Simonsen (marmor 1905, Det kgl. Teater); Godsejer Neergaard, Fuglsang (relief 1907); Zoologen J.E.V. Boas (1919, Landbohøjsk.); Prof. J.V. Thomsen (1920, Kbh. Univ.); Carl Nielsen (1930-31 Fyns Kunstmus.). Statuetter og udkast: Kat med rotte (1883, Stat. Mus. for Kunst); Kalv, der slikker sig (1887, smst.); Kalv, der klør sig bag øret (1887, smst.); Frysende føl (1887, smst.); Tyr, der sparker sand op (1896, smst.); udkast til Dronn. Margrethe I (1897); Stående tyr (1897, Stat. Mus. for Kunst); Kåde tyre (1898, smst.); En dame på sin yndlingshest, Frederikke Lørup, f. Helms (1899, smst.); Plag, der strækker sig (1901); Kentaurdreng (1902, Stat. Mus. for Kunst); Gående hedefår (1903, smst.); En lugekone (1905, Neuhausens Pr. 1907, Fyns Kunstmus.); udkast til Finsen monument (1907, 1.pr.); udkast til Kongetrappen på Chr.borg (gips 1907); udkast til monument for Chr. IX (1908, pr.); Nyfødt kalv, der prøver at rejse sig (1909, Stat. Mus. for Kunst); Kalkuner (1910-11, smst.); 2 kalkuner (Ribe Kunstmus.); Hestehoved, forarb. til Chr. IXs rytterstatue (1924, Stat. Mus. for Kunst); Nyfødt lam (1924, smst.); udkast til monument over faldne danske mænd i krigen 1914-18 (gips, 1926); Nyklippet får (Stat. Mus. for Kunst); Fløjtespilleren, udkast til monument for Carl Nielsen (gips, Fyns Kunstmus.); Dreng, der støtter hænderne mod de bøjede knæ (Ribe Kunstmus.); arbejder for Den kgl. Porcelænsfabrik 1897; en større saml. efterladte arbejder i Carl Nielsen Mus., Odense og fællesmagasin, Grønbæk, for Skovgaard Mus. og Silkeborg Mus.; tegninger i Kobberstiksaml.

Literature

N. Lützhøft i: Kunst II, 1900-01; Ove Jørgensen i: Ill.Tid. 1904-05, 39-41; Soph. Michaëlis i: Kunst VII, 1905-06; G. Treu i: Mitt. aus den sächsischen Kunstsamml. I, 1910, 105-08: Elna Borch i: Kvinden og Samf., 1912, 45-47; Poul Lauritz Rasmussen i: Skønvirke, 1927, 161-70; Vore Damer 3.3.1931; Sig. Schultz i: Da. i Paris gennem Tiderne, II, 1938; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942, 37; Einar Utzon-Frank: A.M.C.-N. Skitser og Statuetter, 1943; E. Risebye og K. Borchsenius i: Konstrevy 1945, 199-201; Johs. C. Bjerg i: Den frie Udst., kat. 1945, 5-7; J. Gudmundsen-Holmgren i: Den frie Udst., kat. 1946; Aksel Rode i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 90, 92, 101f; Mogens Bøggild i: A.M.C.N. Mindeudst., Kunstakad. Kbh. 1963; Anne Marie Telmányi: Mit Barndomshjem, 1965; Roald Nasgaard: Willumsen and Symbolist Art 1888-1910, 1973, 189f; Kristian Hvidt og Knud Millech: Chr.borg Slot, II, 1975, 324f, 329f, 362; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 32; Sigurd Rambusch: Rødovre 1901-1976, 1978; Anne Marie Telmányi (red.): A.M.C.-N., 1979; Peter Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982, 60, 87f; Torben Schousboe (red.): Carl Nielsen. Dagbøger og brevveksling med A.M.C.-N., 1983; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 36, 135; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds: En digters liv i breve, I-II, 1984; Kirsten Nannestad: Det kgl. Teaters Kunstnere, Maleri og Skulptur, Fr.borg Slot 1984/85; Assistens Kgrd. Bevar.værd. monumenter. Rapp. vedr. katalogiseringen af monumenterne 1985-87, 1987, 54, 95; Inga Christensen i: Cras, 1988, 116f.; Troels Andersen i: De lyse sale. Festskr. til Bente Skovgaard 1990, 49; Erik Mortensen: Kunstkritikkens...Hist. i Danm., 1990, 107; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Det kgl. Bibl.); Rapp. om skulpturerne på Chr.borgs loft, 1985 (fortegn. og fotografier, Kunstakad. billedsaml.); personalia (Carl Nielsen Mus., Odense).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.