Anne Marie Carl Nielsen

Literature

N. Lützhøft i: Kunst II, 1900-01; Ove Jørgensen i: Ill.Tid. 1904-05, 39-41; Soph. Michaëlis i: Kunst VII, 1905-06; G. Treu i: Mitt. aus den sächsischen Kunstsamml. I, 1910, 105-08: Elna Borch i: Kvinden og Samf., 1912, 45-47; Poul Lauritz Rasmussen i: Skønvirke, 1927, 161-70; Vore Damer 3.3.1931; Sig. Schultz i: Da. i Paris gennem Tiderne, II, 1938; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942, 37; Einar Utzon-Frank: A.M.C.-N. Skitser og Statuetter, 1943; E. Risebye og K. Borchsenius i: Konstrevy 1945, 199-201; Johs. C. Bjerg i: Den frie Udst., kat. 1945, 5-7; J. Gudmundsen-Holmgren i: Den frie Udst., kat. 1946; Aksel Rode i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 90, 92, 101f; Mogens Bøggild i: A.M.C.N. Mindeudst., Kunstakad. Kbh. 1963; Anne Marie Telmányi: Mit Barndomshjem, 1965; Roald Nasgaard: Willumsen and Symbolist Art 1888-1910, 1973, 189f; Kristian Hvidt og Knud Millech: Chr.borg Slot, II, 1975, 324f, 329f, 362; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 32; Sigurd Rambusch: Rødovre 1901-1976, 1978; Anne Marie Telmányi (red.): A.M.C.-N., 1979; Peter Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982, 60, 87f; Torben Schousboe (red.): Carl Nielsen. Dagbøger og brevveksling med A.M.C.-N., 1983; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 36, 135; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds: En digters liv i breve, I-II, 1984; Kirsten Nannestad: Det kgl. Teaters Kunstnere, Maleri og Skulptur, Fr.borg Slot 1984/85; Assistens Kgrd. Bevar.værd. monumenter. Rapp. vedr. katalogiseringen af monumenterne 1985-87, 1987, 54, 95; Inga Christensen i: Cras, 1988, 116f.; Troels Andersen i: De lyse sale. Festskr. til Bente Skovgaard 1990, 49; Erik Mortensen: Kunstkritikkens...Hist. i Danm., 1990, 107; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Det kgl. Bibl.); Rapp. om skulpturerne på Chr.borgs loft, 1985 (fortegn. og fotografier, Kunstakad. billedsaml.); personalia (Carl Nielsen Mus., Odense).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.