Anne Marie Telmányi

Weilbach information

Genealogy

Telmányi, Frederikke Anne Marie, 1893-1983, maler. *4.3.1893 i Kbh., ?17.4.1983 i Hørsholm, urne i Kbh. (Vestre). Forældre: Komponist Carl August Nielsen og billedh. Anne Marie Brodersen (se Carl Nielsen, Anne Marie). ~6.2.1918 i Kbh. med violinist Emil Telmányi, *22.6.1892 i Arad, Ungarn (nu Rumænien), ?12.6.1988, søn af lektor i klassisk filologi Emil T. og Elvira Kövér de Rétht. Ægteskabet opl. 1936.

Biography

Anne Marie Telmányi har fra barn været under kraftig kunstnerisk påvirkning som datter af landets største komponist og en meget stærk personlighed som billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, men hun fik ikke særlig opmuntring fra sine forældre. Men på Akademiet studerede hun sammen med kunstnere som Axel Salto, Jens Adolph Jerichau og Vilh. Lundstrøm, og Oluf Hartmann kendte hun fra sit hjem. T. har selv oplyst, at hun interesserede sig mest for mennesker, portrætter og figurkompositioner, og det var med 2 religiøse kompositioner, Pietà og Jacobs Drøm, hun debuterede i 1917, hvor hun straks vakte opmærksomhed. Den unge svenske maler Otte Sköld stod model til Kristusfiguren, og T. fik den lille guldmedalje for billedet, som moderen havde stillet sig noget tvivlende til. Senere blev det især de mytologiske fortællinger, der greb hende, som det ses i freskerne i Musikkonservatoriets vestibule fra 1933-34, og hun var dybt influeret af den pompeianske kunst, som hun ofte havde kopieret. Herregården Fuglsang på Lolland, hvor der fandtes et rigt musikliv, blev et tilholdssted for hele familien, hvor Carl Nielsen sad i hønsegården og lod sig inspirere til Hanedansen i Maskerade, moderen studerede kalvene og hestene i staldene, og T. dekorede panelerne i biblioteket med pompeianske figurer og udførte en kamin til et lille kabinet. Desuden malede hun en stor mængde oliebilleder og akvareller fra Skejten, det englandskab ned mod Guldborgsund med de gamle egetræer, som også havde inspireret bl.a. Oluf Hartmann og mange senere malere. T. var optaget af menneskers fysiognomi, og hun skildrede med stor sikkerhed og indlevelse de karakterfulde ansigtstræk hos f.eks. skuespilleren Bodil Ipsen, komponisten Niels Viggo Bentzon og kunsthistorikeren Chr. Elling. Koloritten byggede ansigtsfladerne op, varmt og kærligt i portrættet af faderen fra 1922, mens den maleriske burnus levendegjorde portrættet af P.V. Glob, og maleren Kirsten Kjærs røde hat understregede den præcise karakteristik af denne festlige kunstner.

Education

Charl. Sode og Julie Meldahls Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1909-10, (P. Rostrup Bøyesen) 1912-16, lille guldmed. 1916; kostsk. i England 1910; malede hos Tycho Jessen et års tid 1911; Acad. moderne, Paris (Othon Friesz og Fernand Léger) 1926.

Travels

England ca. 1910-11; Dresden, Berlin 1912; Norge 1917; Budapest 1917-18; Spanien 1925; Italien 1926; Paris efterår og vinter 1926, senere adsk. gange; Italien 1948-49; har desuden flere gange besøgt Ungarn, Sverige og Norge.

Occupations

Medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1931-34.

Scholarships

Akad. 1917; Oluf Hartmann 1929; Fr. Schwartz Legat 1932-35; Emma Bærentzen 1941; Tagea Brandt 1957.

Exhibitions

KE 1917, 1921, 1923, 1928-33; Charl. Forår 1917, 1926, 1928, 1932, 1935, 1937, 1939-44, 1947, 1949-50, 1952-67, 1971-76, 1978-82; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Forum 1929; Kvindel. Kunstneres Samf. 1930, 1961, 1976; Interskand. Grafik, Sth. m.fl. 1931- 32; Grafisk Kunstnersamf. 1931; Da. Grafik, Kosice, Tjekkoslovakiet 1933; Charl. Eft. 1936, 1941, 1950, 1961, 1967, 1980; Nord. Kunstnerinder, Sth. 1948; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Expo. le Club Internat. Féminin, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; A.Chr. Theedes privatsaml., Møns Folkebibl., Stege 1977. Separatudstillinger: Göteborg 1925; Ramme-Larsen, Kbh. 1936; Aarhushallen 1938 (s.m. Anne Margrethe Grosell og Else Vogel-Jørgensen); Charl.borg 1942, 1947, 1949, 1955 (s.m. Else Vogel Jørgensen); Auroragruppen fra 1967; Fyns Kunstmus. 1968 (retrosp.); Charl.borg 1971 (s.m. Carl Latimer); Den frie Udst. bygn. 1973 (s.m. samme); Møstings Hus, Fr.berg, m.fl. 1983; 3 malerinder, Kvindemus., Århus 1988 (s.m. Anne Margrethe Grosell og Else Vogel Jørgensen).

Artworks

Pietà, Marias Klage over Kristi Lig (lille guldmed. 1916, udst. 1917); Jacobs Drøm (udst. 1917); Cigararbejdersker (1918, Mus. på Sønderborg Slot); Odysseus og Nausikaa (udst. 1927); Badende Piger (udst. 1928); Sappho, Orpheus, Athene opfinder Fløjten, Apollon overvinder Marsyas (4 fresker, 1933-41, Musikkonservatoriets vestibule); Maren i køkkenet (1937, Fyns Kunstmus.); Asklepios (vægdek., encausto-mal., 1943, Nord. Droge- og Kemikaliefabr.); Adam og Eva (udst. 1949); vinterbilleder med motiver fra Fr.holms Kanal; en rk. landskabsmal.; Møns Klint (Storstrøms Kunstmus.). Portrætter: Emil Telmányi (1918, udst. 1926); komponisten Carl Nielsen (1922, udst. 1927, Fr.borgmus.); Gudrun Bremer (1936); Eva la Cour (udst. 1936); Selvportræt (1937); Maren (udst. 1943); Anne Marie Carl Nielsen i blå kittel, profil (1940, udst. 1941, Fr.borgmus.); samme i rød trøje, knæstk. (1941, Charl.borg); Olivia Holm-Møller (fresko, ca. 1943, olie); Karen Lykkehus (udst. 1941); Bodil Ipsen (1943, udst. 1949); Kirsten Kjær (udst. 1949); Ingeborg Brams (udst. 1949); minister Tage Bull (udst. 1949); J.F. Willumsen og madame Bourret (udst. 1949); Else Brems (1952, Studenterforen.); Niels Viggo Bentzon (1961, Fr.borgmus.); Chr. Elling (1967, smst.); P.V. Glob (2 mal., udst. 1971, det ene på Forhist. Mus., Moesgaard); komponisterne Vagn Holmboe; Mogens Wøldike; dobbeltportræt af Rudolph Tegner og hans hustru (Tegner Mus., Kildekrog); Carl og Anne Marie Carl Nielsen (tegn., Carl Nielsen Mus., Fyn); desuden keramik og dek. fajancefade og -borde (brændt bl.a. i Nivaa Flisefabr., hos L. Enna og hos Olagou, Hørsholm); en kamin til herregården Fuglsang (hvide, dek. fliser); raderinger (mytologiske fantasier); farvetræsnit; en rk. akvareller bl.a. med motiver fra Rom og Pompeji (udst. 1949). Skriftlige arbejder: Mit barndomshjem, 1965 (med ill. af mal. og rad. af T.); Anne Marie Carl Nielsen, 1979.

Literature

Tidens Kvinder 25.7.1925; Berl. Tid. 22.1.1927; 27.5.1933; Berl. Aften 19.2.1927 (Viggo Johansen); 14.4.1942 (interv.); Ekstrabl. 13.3.1936 (interv.); 28.12.1942; Pol. 20.3.1936 (K. Pontoppidan); 30.12.1942; 6.7.1943; Dag. Nyh. 2.3.1936 (L. Rostrup Bøyesen); Nat.tid. 11.1.1943 (J. Zibrandtsen); 10.7.1943 (samme); 4.12.1949 (samme); Land og Folk 16.11.1947 (Otto Gelsted); Chr. Elling i: Kat., Fyns Kunstmus. 1968; Troels Andersen: Jerichau, 1983; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds, I-II, 1984.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.