Bendt Veber

Exhibitions

Diagonalen 1950-51; Det fynske Kunstnersamf. 1951-52, 1958-60; Fynsk Kunst, Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1953; Ti unge malere, Kirsebærhavens Sk., Kbh. 1957; KE 1959, 1966; Fünische Kunst, Gal. des Stadthauses, Dortmund 1963; Den fynske forårsudst. 1964; Dortmunder Künstlerbund, Mus. am Ostwall, Dortmund 1965, 1970-72, 1980; Fynsk Kunst, Tommeruphallen 1968, 1971; Annuale Italiana d'arte Grafica, Italien 1968; bien. delle Regione, smst. 1969; Riimfaxe 1971-73, 1976-80, 1983-84; Internat. Art Exhib., Nottingham 1973; Mennesket i dag, Nikolaj, Kbh. 1978; 11 Artisti Danese, Carrara 1992. Separatudstillinger: Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1955, 1959, 1965, 1967 (s.m. Hans Theo Richter, Rudolf Wiemer og P.O. Hansen); IG-huset, Odense 1967 (s.m. Robert Lund-Jensen); Gal. Westing, Odense 1969; Gal. Langsø, Silkeborg 1971 (s.m. Erik Aalykke); Bregninge K., Tåsinge 1984 (s.m. Kent Holm); Centralbibl., Klosterbakken, Odense 1987 (s.m. samme); Rådhushallen, Odense 1989 (s.m. samme); Kreditforen., Odense 1992; Toldboden, Kerteminde 1994 (retrosp.).

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.