F.L. Bradt

Literature

Nyeste Skilderier af Kjbh., 1829, 1128; F.C. Krohn: Fort. over da. Kobberst. og Rad., 1889 (genoptr. 1961), 89-94, 258f, 271; A. Strunck, 179,182; F. Meldahl: Kunstudstillingerne, 1906, suppl. IV; H. Weitemeyer i: Pers.hist. Tidsskr., 5. Rk. VI, 1909, 31f; 1910, 262; Henny Glarbo i: Kunstmus. Aarsskr. XI-XII, 1924-25, 17- 52; Leo Swane: Abildgaard, 1926, 140, 172, 304; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder, 1924-27, 161, 172, 199; Fr. Weilbach: Arch. C.F. Harsdorff, 1928; Leo Swane: J.F. Clemens, 1929; Fr. Weilbach i: Tilskueren 1933, 278-85; Viktor P. Christensen: Den kgl. da. Porcelainsfabrik, 1938, 9; Hist. Medd. om Kbh., 3. Rk. IV, 1940-1941 265f; J. Styhr: Da. Grafik I, 1943; Bo Wennerberg: Svenske målere i Danm., Sth. 1940, 150, 321; P.B.C. Westergaard: Da. Portrætter I-II, 1930-33; H.L. Ehrencrone Müller i: Hist. Medd. om Kbh. 4. Rk. II, 1949-52, 188f; De kgl. da. Videnskabernes Selsk. II, 1956, 107-168; H.P. Rohde: Johan Bülow på Sanderumgaard, 1961, 102; Jens Fr. Nørbæk: Det holbergske Galleri, 1967, 18-20, 27, 30, 32, 35, 37, 45; Bogvennen, 1974, 68; T.H. Colding i: Da. Kunsthist., 3, 170f; Hakon Lund: De kgl. lysthaver, 1977; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975, 55f.; Mægtige Schweiz, Thorvaldsens Mus., 1973; Danm. billeder, Sophienholm, 1977, 73. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985; Else Kai Sass: Lykkens Tempel, 1986; Karin Kryger: Frihedsstøtten 1986, 54; Ellen Poulsen: Jens Juel, 1991, kat. nr. 175, 243-245, 262, bd. 1, 89, bd. 2, 127. Commercekollegiet, journaler og journalsager 1776-1778 (Rigsarkivet).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.