F.L. Bradt

Scholarships

Søgte forgæves det ledige rejsestip. nov. 1770 efter broderen Johannes Gottfred B.s død; søgte atter forgæves rejsestip. i 1775; udlandsrejsen blev delvis financieret af Økonomi- og Commercekollegiet; agreeret ved Kunstakad., Kbh. 1785; medl. 6.3.1786; frasagde sig dette febr. 1789.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.