F.L. Bradt

Education

Kunstakad. Kbh. fra 1762, lille sølvmed. juli kvartal 1765, store sølvmed. for okt. kvartal samme år (tildelt 1766), st. guldmed. 1766 (proj. til en kgl. bygn. for 1000 invalider); forsøgte at "habilitere" sig som portrætmaler i London 1775-1776.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.