F.L. Bradt

Artworks

Dek. arb. efter C.F. Harsdorff (1766); blade af C.F. Harsdorffs ark. arb. (1766, s.m. broderen Johannes Gottfred); vignetterne til Charles Bonnet: Oeuvres d'historie naturelle et de philosophie (1777-78; iflg. gl. efterretning i virkeligheden stukket af J.F. Clemens efter Bradts forlæg); Bernstorffmonumentet efter Johannes Wiedewelt (1784); en række stik efter Jens Juels malerier (1780erne); Holberg-ill. og portræt af Holberg i svogeren Fr. Schwartz: Lomme Bog for Skuespilyndere (1784); 2 akvatinter efter Edvard Mandelberg; søgte i 1784 tilskud fra kongen til en serie, Udsigten i Sundet; stik efter Joris v. d. Hagen (1785, receptionsstk., udst. 1794); stik efter Jan Asselyn (1786, receptionsstk., udst. 1794); Baron Korff efter C.G. Pilo (i rødkridtsmaner, 1787); Henrik Gerner (efter 1787); professor J.M. Geuss (1794); titelvignetter til P.F. Suhm: Samlede Skrifter, 1., 2. og 3. del efter Erik Pauelsens forlæg (1788-89); stik til aktiebreve (1791); 2 vignetter til Beskrivelse over da. Mynter og Medailler i Den kgl. Saml.; indlev. 1789 tegn. til Kunstakad. Kbh. til en ny orden i bygn.kunsten, der blev modtaget med behersket interesse.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.