Andreas Flinch

Biography

Andreas Flinch fandt i xylografiet en reproduktionsteknik, som egnede sig til mangfoldiggørelse af tegnekunst. Allerede i 1836 udstillede han på Charlottenborg Forsøg i Træskiærerkunsten, og udlandsrejsen i de efterfølgende år skulle yderligere dygtiggøre ham i den xylografiske teknik. I 1840 nedsatte han sig med eget værksted, og han havde i flere år et tæt samarbejde med venner fra akademitiden, Lorenz Frølich, J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Af de mange publikationer han arbejdede på, fik Flinchs Almanak (fra 1842) stor udbredelse. F. så det som sin fornemste opgave at gengive kunstnernes tegninger med så stor akkuratesse som muligt. Han kendte udfordringerne og begrænsningerne ved sit håndværk som reproduktionsgrafiker, og det var i den ånd, han uddannede en ny generation af højt kvalificerede formskærere på sit værksted. Blandt hans elever kan nævnes H.C. Henneberg og A. Kittendorff.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.