Rasmus Nellemann

Weilbach information

Genealogy

Nellemann Jørgensen, Rasmus, *1923, maler og grafiker. *2.3.1923 i Millinge. Forældre: Brygger Peter J. og Kirsten Nellemann Rasmussen. ~1.5.1952 i Køge med Grethe Arense Andersen, *6.5.1929 i Håstrup, datter af skovløber Peder A. og Marie Andersen.

Biography

Rasmus Nellemann ser skønheden i det industrialiserede samfund, de menneskeskabte ting. Kulsiloer, byggepladser, skibskonstruktioner, stilladser, maskiner, elektriske installationer. Der er ingen mennesker i hans billeder, men alligevel føler man den menneskelige tilstedeværelse. Han debuterede i 1950 med seks malerier fra hjemegnen på Fyn, men derefter begyndte han at arbejde med litografi, først i sort, senere i farver. Det resulterede blandt andet i farvelitografiet Møllehat. Derefter har raderingen været hans foretrukne medium. Den første radering fra 1955 forestillede en såmaskine på en mark ved Millinge og viser, at den strenge teknik straks fra første forsøg var inspirerende for N. I årene 1956-57 nåede han frem til den motivverden, der er blevet hans kendetegn. Kalkværket og det lokale bådebyggeri i Fåborg dannede udgangspunkt for de malerier, han viste på KE i 1956, og året efter udførte han flere fint komponerede grafiske blade med samme motiv. Det er konstruktionen i den ufærdige træbåd, den formmæssige spænding mellem spanternes svaj og de retvinklede stilladser og gangbrædder, kontrasten mellem det gamle, vejrbidte træ og skibets friske, lyse planker, der interesserer ham. Det er ikke socialrealisme eller en kritisk skildring af arbejdernes tilværelse, men snarere en hyldest til det menneskeskabte miljø. Trods interessen for det konstruktive tager N. altid udgangspunkt i den sete virkelighed. Motiverne forvandles til vandrette og lodrette linier i et køligt og ordnet samspil på papirets hvide flade. De mister sjældent deres genkendelighed, men nærmer sig dog ofte abstraktionen så meget, at de næsten kan synes at være nonfigurative. Skraveringerne danner flader og rum ved hjælp af hele gråskalaen, med sort og hvidt som yderpunkterne. Den præcise håndværksmæssige udførelse gør, at det er naturligt, at N. siden 1960 har udført en lang række frimærker for det danske postvæsen. En serie med landbrugsmotiver førte til bestillingen på en udsmykning af Bygholm Landbrugsskole ved Horsens (1962). Den store tredelte udsmykning, med let genkendelige landbrugsredskaber som motiver, er holdt i korngyldne og himmelblå farver. Det blev indledningen til en række relieffer i delvis glaseret stentøj, blandt andet nogle kranmotiver med glødende røde glasurer, som N. udførte i løbet af 1960erne. Til udsmykning af byrådssalens udvendige gavl på Ledøje-Smørum Kommunes rådhus har N. senere (1986) udført et relief, der forener arbejdet med det keramiske og det sort-hvide. Det er en geometrisk stilisering af det trekløverblad, der indgår i kommunens byvåben, og udført i sorte og hvide keramiske fliser opsat mod de rødbrune mursten. I det espalieragtige basrelief, der forandrer udseende i takt med vejrets skiften, spiller lys og skygge med vores optiske opfattelse af figur og grund, af foran og bagved.

Education

Tekn. Sk., Odense 1944-46; Kunstakad. Kbh., malersk. (Aksel Jørgensen, Vilhelm Lundstrøm), grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1948- 53.

Travels

Paris, Rom og Amsterdam siden 1950.

Occupations

Fmd. for Grafisk Kunstnersamf. 1963-69, æresmedl. 1971; medl. af censurkom. for KE 1954-55, 1960-61, 1981-82; præsident for Nord. Grafik Union 1967; medl. af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1978-81; af Akad.rådets udv. for kirkekunst 1981-86.

Scholarships

Carlsons Pr. 1953; J.R. Lund 1954, 1956; Akad. 1957, 1959- 60; Villiam H. Michaelsen 1958; Kaufmann 1960; sølvmed., bien., São Paulo 1960; Købke 1961; Carlsons Legat 1962-64; Oluf Hartmann 1963; Stat. Kunstfond 1964, 1970, 1974, 1976-77; Eckersberg Med. 1974; J.V. Andersen 1980; Pacht 1985; Thorvaldsens Med. 1986; Ole Haslund 1989, 1991; Niels Larsen Stevns 1989; Agnes Schülein Westman 1990.

Exhibitions

KE 1950-56; Ung da. Kunst, Amsterdam og Paris 1953; Charl. Eft. 1953, 1955-58, 1961, 1967; Nord. Grafik, vandreudst., Norge 1954; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1955; Købestævnet, Fr.cia 1955; KP 1955; Koloristerne 1957-76; Internat. Sort Hvid, Lugano 1958; Den fynske Forårsudst. 1959, 1961, 1963-64, 1969, 1971-74, 1976-79, 1981, 1983, 1985, 1987-89; Bien. i São Paulo, Brasilien 1960; Å-udst. 1965, 1979, 1982; Unionen, Kunstnernes Hus, Oslo 1967; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Den frie Udst. 1977-81, 1983, 1985, 1987-91, 1993; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983; Da. Grafikere 1984; Natur under kultur, Aarhus Kunstmus. 1986; Keramisk kunst fra Kähler 1960-70, Nivaagaard 1993. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1960; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1960, 1964, 1974 (retrosp.), 1984, 1989; Huset i Asnæs 1977; Køgegal. 1978 (s.m. Kjeld Heltoft); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1979; Kastrupgaardsaml. 1980 (retrosp.); Lolland-Falsters Kunstmus. 1988 (retrosp.); Levende form, Charl.borg 1994 (s.m. Dan Sterup-Hansen, Palle Nielsen og Bent Sørensen).

Artworks

Model (maleri, 1949); Møllehat (litografi, 1954); Såmaskine (maleri, 1955, Storstrøms Kunstmus.); Bådebyggeri (maleri, 1956); Kranmotiv (relief, stentøj, delvis glaseret, 1965, Stat. Mus. for Kunst). Raderinger: Såmaskine (1955); Skibsbyggeri (1957); Ved Volden (1958); Byggeplads (1959); Kulsilo (1959); Udsnit af kran (1960); Dørlås (1963); Kran og stillads (1975); Ledninger (1980); Asiatisk Pakhus (1981); Sydkraft (1989); repr. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Fyns Kunstmus.; Storstrøms Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Vestsjæll. Kunstmus.; Aarhus Kunstmus.; samt fl. udenlandske mus., bl.a. Nasjonalgal., Oslo; Nat.mus., Sth. Udsmykninger: Bygholm Landbrugssk., Horsens (3 keramiske relieffer, udf. på Herman A. Kählers værksted, Næstved, 1962); Århus Sem. (keramisk relief, 1969); Ledøje-Smørum Rådhus (keramisk relief, 1986). Frimærker: Landbrugsserien (1960); Tivoli (1962); Selandia- og Fugleflugtslinjen; Vanførefondet; Kbh. 800 års jub. (1967); Da. industri (1968); Postgiroens 50 års jub. (1970); Trafiksikkerhedsmærket (1970); Vanførefonden (1980); FNs kvindekonference (1980); Scleroseforen. 25 års jub. (1982); Hjedding mejeri, Andelsmejeribrug 100 år (1982); Frimærker i stålstik 50 år (1983); Hjerteforen. (1984); Akad. for de Tekn. Videnskaber (1987); Dampmaskinen 200 år (1990); Da. Ingeniørforen. 100 år (1992). Andet: 6 plakater for DSB (1977).

Literature

Erik Fischer: Moderne da. grafik, 1957; Dan Sterup-Hansen i: Kat. Athenæum 1960; Bent Irve i: Hvedekorn 1, 1964, 8-11 (med værkfort. over grafik 1952-63); Helge Ernst i: Grafik, serie II, 1972, 2-7; De grafiske fag, 1, 1975, 2-5 (interv); V. Schade i: 20 profiler i da. grafik, 1977, 34-37; Jette Kjærboe i: Kat. Kastrupgaardsaml. 1980; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Ole Villadsen, Bendt Thoft Nielsen, Jane Muus og Ingrid Fischer Jonge i: R.N., Loll.- Falst. Kunstmus. 1988; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Lene Olesen i: Levende form, Charl.borg 1994, 57-60.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.