Gottlieb Bindesbøll

Literature

Dansk Kunstblad, I, 1836-37 (breve); C. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Mus. Hist., 1892; Vilh. Klein i: Ark. 1901-02, afd. A; Sv. Dahl: Univ.bibl. Bygn. gennem tiderne, 1932, 42, 48, 52, 54; Helge Finsen: Ung da. Ark., 1947, 64-70, 100; Mogens Koch i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1948; 71-83; Joh. Pedersen, Axel Salto, Georg Jacobsen i: samme 1959; Knud Millech i: samme 1970, 7- 130; Lisbet Balslev Jørgensen i: samme 1970, 7-15; Ark. 1949, 117-38; 1958, 300f; 1962, 482f; Knud Millech: Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951; Henrik Bramsen: G. B. Liv og arbejder, 1959 (m. fortegn. over ark. tegninger); Sigurd Schulz i Gutenberghus Årsskrift 1959, 37-41; Knud Voss: Bygningsadm. i Danmark under Enevælden, 1966; Villads Villadsen: Ribe Domkirke, 1974; Sys Hartmann: 50 palæer og landsteder, 1976; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfamiliehuset, Danm. Ark. 1979; samme og Hakon Lund i: Magtens Bolig (Danm. Ark.) 1980; Hans Helge Madsen: Brumlebys historiebog, 1979; samme: Meldahls rædselsprogram, 1983; Villads Villadsen i: Kbh. Univ. 1479-1979, IV, 1980; Hans Munk Hansen i: Sønderjyske årbøger 1985, 89-96; Lisbet Balslev Jørgensen i: På klassisk grund, tilegnet Dyveke Helsted, 1989, 179-85; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Herculanum på Sjælland, 1988; Erik Mortensen: Kunstkritikken og kunstopfattelsens hist. i Danm. I, 1990; Berl. Tid. 19.3.1932 (kronik); 17.3.1942. Det kgl. Bibl.; tegn. (Saml. af Ark.tegn. Kunstakad. Bibl.).

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.