Adelgunde Vogt

Weilbach information

Genealogy

Vogt, Emilie Adelgunde (Adelgunda), 1811-1892, billedhugger. *17.7.1811 i Kbh., ?10.6.1892 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Dir. for Den militære Klædefabr., generalkrigskommissær Michael Johan Christian Herbst og Michelle Elisabeth Christiane Charlotte Stibolt. ~1.3.1846 i Napoli med chargé d'affaires i kongeriget Begge Sicilier, etatsråd Frederik Siegfried Vogt, *25.5.1777 i Odense, ?l0.3.1855 i Kbh., søn af toldkasserer Hendrich V. og Elisabeth Holst.

Biography

Adelgunde Vogt måtte fra sit 12. til sit 14. år holde sengen efter et fald. Hun beskæftigede sig da medat tegne, udklippe og modellere dyr. Efter elevtiden hos Freund, arbejdede hun under Thorvaldsens vejledning i hans atelier på Charlottenborg, dog ikke uden rivninger på grund af den begrænsede plads. Som direktør for Akademiet foreslog Thorvaldsen V. optaget som medlem på grundlag af en figur af En staaende hest, 12 Quarteer høi. Da kvinder ifølge statutterne var afskåret fra medlemskab, udnævntes V. i stedet til æresmedlem. Også Christian VIII protegerede hende og købte hendes arbejder. Som animalier, dyreskulptør, dyrkede V. en i Danmark hidtil ukendt genre, der i Frankrig var under udvikling. Hendes mindre skulpturer, støbt i bronze, malm eller zink, skåret i elfenben eller buksbom, er præget af en spinkel, men præcis klassicisme, mens hun i sine arbejder i naturlig størrelse nåede en større plastisk kraft. V.s dyreskulpturer gengav oftest heste, køer, hunde eller hjorte, til tider dyr, som hun studerede i menagerier. Desuden arbejdede hun med grupper af mennesker og dyr, og hun udstillede en række portrætbuster af kendte personligheder. Efter sit giftermål ophørte V. i mange år med at virke som kunstner, men tog atter arbejdet op nogle år efter sin ægtefælles død. Flere af V.s værker gik tabt ved Christiansborgs brand i 1884, mens andre, tidligere i Nordjyllands Kunstmuseum (deponeret af Statens Museum for Kunst) og i Fyns Kunstmuseum, er forsvundet.

Education

Undervisn. i modellering af Johan Peter Heldt; elev af H.E. Freund 1837-40; derefter af Bertel Thorvaldsen indtil dennes død i 1844.

Travels

Italien 1844-49.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1839; kgl. understøttelse (300 Rdl.) til udf. af en hest i nat. str. samt 150 Rdl. årligt i 3 år 1842; æresmedl. af Kunstakad. 1843.

Exhibitions

Charl. Forår 1838-45 (som Herbst), 1857-58, 1860-64, 1866-67, 1869, 1872; Nord. Konstudst., Kbh. 1872; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920.

Artworks

Skulpturer: En ko med diende kalv (bronze, 1839, Neuhausens Pr.); En kronhjort med hind og kalv (bronze, 1842, Vemmetofte); Hind med sit lam (udst. Charl.borg 1857 i zink under støberen L. Rasmussens navn, tilhørte kongen); Hjort (udst. Charl.borg 1858 i zink under støberen L. Rasmussens navn, tilhørte kongen); En bjørn (bronze, udst. 1862, Gl. Estrup); 2 stående heste (buksbom, 1863, Stat. Mus. for. Kunst); En hjort (bronze, Jægerspris); Chr. VIII (rytterstatuette, sølv, Rosenborgsaml.). Portrætbuster: Overpræsident A.C. Kierulff (1841, kopi i marmor 1849 af H.W. Bissen efter model af A.V., Fr.borgmus.); konferensråd J.S. Saxtorph (udst. 1842); dr. med. Ole Bang (korrigeret af Thorvaldsen, Med. Hist. Mus.); konferensråd J. Collin (udst. 1844); landskabsmaler J.P. Møller (udst. 1844, Aarhus Kunstmus); desuden repr. Rosenborgsaml.; Gl. Estrup.

Literature

J.L. Ussing (udg.): N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 133; K.F. Wiborg: Konstudst. i 1841, 1841, 17f; samme: Konstudst. i 1844, 1844, 36-38; Nat.tid. 12.6.1892; Ill. Tid. 1891-92, 465; Baronesse Stampes Erindr. om Thorvaldsen, 1912, 51, 297f, 367 (yderligere i manuskr. hertil i Thorv. Mus.); kat.: Kvindel. Kunstnere. retrosp. Udst. 1920, 12-14, 23; E. Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1940, 706-08; H. Rostrup: H.W. Bissen, 1945, I, 284; II, 52, 143; T. Holck Colding: Jægerspris, 1965, 39, 58. Kunstakad. arkiv (Rigsarkivet).

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.