Adelgunde Vogt

Literature

J.L. Ussing (udg.): N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 133; K.F. Wiborg: Konstudst. i 1841, 1841, 17f; samme: Konstudst. i 1844, 1844, 36-38; Nat.tid. 12.6.1892; Ill. Tid. 1891-92, 465; Baronesse Stampes Erindr. om Thorvaldsen, 1912, 51, 297f, 367 (yderligere i manuskr. hertil i Thorv. Mus.); kat.: Kvindel. Kunstnere. retrosp. Udst. 1920, 12-14, 23; E. Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1940, 706-08; H. Rostrup: H.W. Bissen, 1945, I, 284; II, 52, 143; T. Holck Colding: Jægerspris, 1965, 39, 58. Kunstakad. arkiv (Rigsarkivet).

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.