Walter Schwartz

Weilbach information

Genealogy

Schwartz, Walter Erwin Otto, 1889-1958, maler, forfatter og kritiker. *17.4.1889 på Fr.berg, ?6.11.1958 i Kbh. Forældre: Fuldmægtig i Kbh. Magistrat, senere borgm. i Skagen, herredsfoged Otto Georg S. og Sofie Albertine (Alba) Larsen. ~8.6.1935 på Fr.berg med Annelise Gamst Jensen, *2.4.1913 i Kbh., ?7.10.1989, datter af ing., senere overing. Carl Ludvig Emil J. og Karen Gamst.

Biography

Walter Schwartz stammede fra den københavnske kunstdrejerfamilie, idet hans farbror var maleren Frans Schwartz. Selv voksede han op blandt Skagensmalerne, der var hans forældres venner, og som ung blev han elev af Michael Ancher, som han senere biograferede med stor indsigt. S. blev i første omgang præget af Skagenskunsten, som han elskede, men lod sig i Paris inspirere til en mere moderne teknik. I 1914, hvor han sammen med Mads Peter Mosbjerg repræsenterede ungdommen på Skagenskunstnernes sommerudstilling, var det lyse og farverige malerier, han viste, blomster, interiører og gadepartier fra Paris. Bretagnekoner, Concarneau er imidlertid i mørke farver og med en formbehandling, der viser hans fortrolighed med kubismen. Mens S. var bosat på Skagen, gav han privatundervisning. I 1928 opgav han definitivt maleriet, men han fortsatte med at tegne, bl.a. illustrationer til sin litterære produktion. Vignetterne til Malere ved Staffeliet er udført i en elegant sort streg.

Education

Som barn vejledn. af Frans Schwartz; elev af Michael Ancher 1904-08; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen og Joakim Skovgaard) 1907- 10.

Travels

Italien, Tunis; Paris, London 1911-13; bosat i Skagen ca. 1916-28; Paris 1920-22.

Occupations

Privat undervisn., Skagen ca. 1916; medarb. ved Pol. fra 1928, egentlig kunstanmelder fra 1943.

Scholarships

Bielke 1916.

Exhibitions

KE 1908-09, 1912, 1929; Unge Kunstneres Forb. 1909; Charl. Forår 1911, 1914-20, 1924-25; Sommerudst., Tekn. Sk., Skagen 1914; Salon d'Automne, Paris 1921; Les Indépendants, Paris 1922. Separatudstillinger: Anton Hansen, Kbh. 1918, 1922; Lyngby Kunstforen. 1990. Auktioner: 13.3.1923.

Artworks

Krøyers Hus (1906, Skagens Mus.); Dameportræt (1908); Pont de la Tournelle, Paris (udst. 1909); Landskab ved Vestervig (udst. 1909); Bretagnekoner, Concarneau; Ung kvinde med sit sytøj (udst. 1918); St. Georges Square, London (udst. 1918); Klar oktoberdag, Nordsjælland (udst. 1918); Landskab, Sørup i sne (udst. 1918); Skagens Kirke (udst. 1918). Skriftlige arbejder: Det nye Skagen i: Pol. 25.3.1928 (kronik); Malere ved staffeliet, 1941 (med egne vignetter); Malene, en børnepsykologisk Historie, 1944; Skagen i nord. kunst, 1952; Man havde tid til at blive voksen, 1955.

Literature

Skagens Avis (?) juni 1914 (Chr. H.O., Lokalsaml., Skagen); 14.9.1916 (smst.); Chr. Engelstoft i: Sort paa hvidt 14.3.1918; Pol. 7.11.1958 (nekr.); Berl. Tid. 7.11.1958 (J. Zibrandtsen); Lise Svanholm i: W.S: De glade farvers fest, 1990 (indledn.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.