Walter Schwartz

Genealogy

Schwartz, Walter Erwin Otto, 1889-1958, maler, forfatter og kritiker. *17.4.1889 på Fr.berg, ?6.11.1958 i Kbh. Forældre: Fuldmægtig i Kbh. Magistrat, senere borgm. i Skagen, herredsfoged Otto Georg S. og Sofie Albertine (Alba) Larsen. ~8.6.1935 på Fr.berg med Annelise Gamst Jensen, *2.4.1913 i Kbh., ?7.10.1989, datter af ing., senere overing. Carl Ludvig Emil J. og Karen Gamst.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.