Anders Bundgaard

Artworks

Udsmykning: Kbh. Rådhus (granit 1894-99); Chr.borg: Friskulptur, atlanter og portrætmasker (granit 1907-28). Friskulptur: Heden, liggende kvindeskikkelse (statuette, granit 1892 Storstrøms Kunstmus. og Nordjyll. Kunstmus., granit 1904 i Løndal, desuden på B.s grav på Graven Kgrd.); Skat i gemme, siddende nøgen ung pige (gips udst. 1905, marmor 1919 Stat. Mus. for Kunst); Gefionspringvandet (bronze, opst. 1908 Langelinie, Kbh.); Katarinabrønden (granit 1932, Ribe); Granskende pige (bronze opst. 1934, Korsager Allé, Husum); Kampen mod havet (1936, bronze, Ålborg); Cimbrertyren (1937, bronze, Ålborg); Og dagen rinder med de tusinde krav (opst. 1938, Skovbogårds Allé,Fr.berg.); Sneen smelter (rød granit opst. 1941, Emdrup Søpark, Kbh.). Monumenter: H. Matzen (1914, bronze, Kongens Have); De nordiske frivillige i 1848 og 1864 (granit 1920, Smedelinjen på Kastellet); Mindehøjen for dansk-amerikanere (1925, granit Søndermarken); Gærpigen, til minde om Emil Chr. Hansen (bronze opst. 1925 Ribe); Genforeningen (1926, Randers). Portrætstatuer: Enrico Dalgas (1916, granit, Høllund Søgaard, bronzestatuette i Ribe Kunstmus.); Chr. D. Lüttichau (1918, bronze, Viborg); Landstingsmand Holger Petersen (granit 1918, Baldersbæk ved Varde); Jørgen Berthelsen (bronze opst. 1923, Ålborg). Buster: G.A. Hagemann (marmor, Kbh. Rådhus og Polyteknisk Læreanstalt); Thyra Sønnick-Olsen (1936, marmor Ribe Mus.); Anthonia Monberg (marmor 1912, Nordjyll. Kunstmus.). Relieffer: På Femvejsmonumentet (1913, Ordrup); Jacob A. Riis (Chicago); H.C. Ørsted (Detroit); flere dekorative relieffer og fontænefigurer; har desuden udf. døbefonte i granit; skitser og udkast på Stat. Mus. for Kunst og Sønderjyll. Kunstmus.; grafik i Kobberstiksaml. Medalje: Skt. Lukasgillet i Lund, med portræt af E. Wrangel (1933, Nat.mus.). Skriftlige arbejder: Berl. Tid. 25.10.1904; 4.11.1904; Erindringer i: Fra Himmerland og Kjær Herred 1962, 75-99.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.