Jytte Thompson

Education

Sk. for fri og merkantil kunst 1946-48; undervist af Harald Isenstein, Poul Holm Olsen og Erling Frederiksen 1949-57; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Gottfred Eickhoff) 1958-64, (Mogens Bøggild) 1964- 67.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.