Viggo Jarl

Weilbach information

Genealogy

Jarl, Viggo Hieronimus, 1879-1965, billedhugger. *28.11.1879 i Kbh., ?23.3.1965 i Cannes, Frankrig. Navneskift fra Jørgensen 22.3.1901. Forældre: Ing., fabriksejer, senere konferensråd Vilhelm Carl J. og Anna Plenge. Ugift.

Biography

Viggo Jarls tidlige skulpturer er præget af hans læreår i Rom og hans engagement i Rodins kunst. Det var især den nøgne ynglingefigur, han interesserede sig for, og i sin naturalistiske udformning af skulpturerne bestræbte han sig på også at give dem et sjæleligt eller psykisk udtryk, ofte med symbolske overtoner. Hovedparten af hans store skulpturer er enkeltstående figurer, men han beherskede også gruppekompositionen, hvor især Maratonløberens tre unge mænd forener ro og bevægelse i linieforløbet, samt skildrer figurernes indbyrdes psykiske kontakt. Mange af hans kendte statuetter er forarbejder til senere store skulpturer, og derudover har han tillige udført en lang række portrætter. De senere i kunststen er formet i en stærk, stram forenkling, hvor alt overflødigt er skrællet væk. J.s værker vakte stor opmærksomhed i udlandet, især i Frankrig. Med baggrund i et både rigt og kultiveret hjem, kunne han leve og arbejde, hvor han ville. Ifølge J.s testamentariske bestemmelser blev der stiftet et fond til støtte for unge studerende ved højere læreanstalter og til drift af et kollegium. Derudover blev der oprettet to Viggo Jarl legater henholdsvis i 1959 og et senere i 1967, begge administreret af Den frie Udstilling.

Education

Stud. 1899; elev af Kr. Zahrtmann, A. Bundgaard og Stephan Sinding; Acad. de France (Victor Ségoffin), Rom 1901-03; herefter École des Beaux Arts og Acad. de la Grande Chaumière, Paris.

Travels

Rom 1901-03; herefter bosat i Paris til 1925; Konstantinopel 1909 og senere; halvandet år i London mellem 1914-18; bosat i Cannes siden 1925; endv. Egypten; Grækenland; Palæstina.

Occupations

Scholarships

Akad. Aarsmed. af 1 1904; Mention Honorable, Paris 1904.

Exhibitions

Charl. Forår 1900-02, 1904; Salonen, Paris fra 1904; Den frie Udst. 1905-12, 1914-16, 1918-20, 1924, 1929, 1932, 1952-54, 1956-60, 1963, 1966; Espo. internaz. di Roma, Rom 1911; Exhib. of Works by Modern Da. Artists, Public Art Gal., Brighton 1912; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Det da. Kunststævne, Forum 1929. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1920 (retrosp.); Gal. Jean Charpentier, Paris 1925; Anneberg 1966.

Artworks

(Hvis ikke andet nævnes er værkerne i bronze). Statuer: Getsemane (gips, udst. 1900, bronze, Løndal Park); De knækkede vinger (1904, Aarsmed., Stat. Mus. for Kunst); Ved afgrunden (gruppe, marmor, udst. Paris 1906); Ung mand med slanger (1908, Stat. Mus. for Kunst); C.F. Tietgen (1908, Kgs. Have, Odense); Statue pathétique (udst. Paris 1910); Thomas Kingo (1910, Frederiksk., Kbh.); Niels Finsen (1912, Rigshosp.); Narcissus (1913); Peder Palladius (1919, Frederiksk., Kbh.); Marathonløberen (gruppe, kalksten, 1920, Århus Stadion); Fronton på herregården Løndal (cement, 1921); Den sidste olympiade (1928); Knud den Hellige (1929, Frederiksk., Kbh.); Hans Tausen (1929, smst.); Jesper Brochmann (1933, smst.); Bønnen (kunststen, 1950, Fort Royal, Ile de Sainté Marguerite, Cannes); Rorgængeren (1956, Arresødallejren). Statuetter: L'Abyssin (1912, Mus. Luxembourg, Paris); Monica Wichfeld, f. Beresford, London (1918, Storstrøms Kunstmus.); Skt. Sebastian (1920); Udkast til en David (1923); Solbad (1930); Skøjteløberen, Stockholm (1945); Rorgængeren (1950). Portrætbuster: C.F. Tietgen (gips, 1905, marmor, Kbh. Rådhus); Baron H. v. Marshall (1911); Maleren Thorvald Erichsen (marmor, 1913); Jørgen Wichfeld, London (1917); Lensgreve Sigfried Raben-Levetzau, London (1918); Løjtnant Nigel Grey (1918); Løjtnant Dodgson, Paris (1920); Christian Houmark (kunststen, 1947); Johannes Hohlenberg (kunststen, 1950); Birgitte Kemp (kunststen, 1951); Marianne Kemp (kunststen, 1956); endv. værker i Annebergsaml., Nyk. Sj.

Literature

Pol. 18.6.1910 (interv. i Paris); 12.9.1927 (interv.); F. de Miomandre i: L'art et les artistes, XI, 1910, 275-79; samme, XII, 1925-26, 18-22; Berl. Tid. 6.2.1912 (Johs. Kragh); 21.10.1920 (Th. Oppermann); 30.10.1921 (Houmark); 20.10.1942 (samme); Ellen Locher Thalbitzer i: Ill. Tid. 1920, 507f; Verden og Vi 20.10.1920 (Houmark); Johs. Kragh i: Ord och bild, 1924, 107; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938, 519; Nat.tid. 27.11.1939 (Sig. Schultz); 23.10.1942 (interv.); S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 66; Emile Schaub-Koch: V.J., Sculpteur danois, 1953; Mogens Lebech (red.): Billedhuggeren V.J. 1879-1959, 1959; Oskar Bondo Svane i: Den frie Udst., kat. 1960; Hans Henrik Jacobsen: Statuer og skulpturer i Odense, 1971; Peter von Kauffmann (red.): Kunstneren, mæcenen V.J. 1879-1979, 1979; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens. hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Hirschsprung, Det kgl. Bibl. og Rigsarkivet).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.