Jens Lund

Weilbach information

Genealogy

Lund, Jens, 1873-1946, billedhugger. *6.2.1873 i Videbæk, ?30.5.1946 i Kbh., begr. smst. (Bispebjerg). Navneskift fra Lund Jensen 1941. Forældre: Kroejer Jens J. og Johanne Nielsen. ~27.12.1919 i Ålborg med Agnes Marie Hoff, *1.7.1892 i Dronninglund, ?12.3.1946 i Kbh., datter af Sigvard H. til Kvisselholt samt Vang og Mathea Marianne Hoff.

Biography

Jens Lunds kunst skriver sig på mange måder ind i, hvad man kunne kalde "den grundtvigske retning" i dansk kunst. Hans værk står med sin tunge, stabile ro og udstråling af indre kraft i afgjort modsætning til Vilhelm Bissens salonelegance. Hos L. møder man en fastholden af materialets volumen og stoflige karakter, og det mærkes, hvordan han måtte gå vejen gennem et intensivt arbejde med stoffet ved så at sige at tvinge formen frem lidt efter lidt. Det var de tunge materialer, der havde L.s bevågenhed, granitten, kalkstenen, klæberstenen. Først og fremmest må dog fremhæves hans arbejder i den mørke, hårde moseeg; L. er den første og i øvrigt også eneste danske kunstner, der i større udstrækning har arbejdet i dette fascinerende materiale, og det er vel i arbejdet med moseegen, han for alvor formår at gøre sig gældende i dansk kunst. Et absolut hovedværk i oeuvret, Job, er netop i moseeg, et sluttet og monumentalt arbejde, der ikke virker som billedskæreri, men som hugget ud med mejsel. I disse moseegskulpturer ses det, hvordan L. var inspireret af de gamle, egyptiske træskulpturer. L. har et betragteligt antal skulpturer anbragt rundt om i København, både fritstående og som led i større udsmykninger, og han har således sat sit umiskendelige præg på byen. Her ser man hans interesse for de djærve almue- og folketyper, en solid og i egentligste forstand jordbunden kunst. Desuden skal fremhæves L.s statuettearbejder i brændt ler eller i bronze, f.eks. en Judas-figur, der er skildret med blændende sans for sammenhæng mellem bevægelse og psykologisk habitus, absolut blandt det bedste i nyere dansk skulptur.

Education

I billedskærerlære hos Sophus Petersen og Bertel Olsen; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. 1896-1901; elev og medhjælper hos Vilh. Bissen og Anders Bundgaard.

Travels

Italien 1903, 1924; Paris 1906; Egypten, Grækenland, Italien 1914; Tyskland, Østrig 1922; Holland, Tyskland 1930.

Occupations

Skulpturkonservator ved Stat. Mus. for Kunst fra 1914; medl. af Akad.rådet 1922-25, 1940-43; af Gal.komm. 1923-29; fmd. for Selsk. for dekorativ kunst; for Billedh.foren.; medl. af best. for Den frie Udst. 1935-39; af best. for Da. Billedh.samf.; af komm. til indkøb ved Stat. Mus. for Kunst.

Scholarships

Akad. 1906; Hielmstierne-Rosencrone 1906; Bielke 1907; Ancker 1913; Aarsmed. 1 1919, 2 1920 (Eckersberg Med.); Zach. Jacobsen 1921.

Exhibitions

Charl. Forår 1900, 1902-08; KE 1904-05, 1907; Den frie Udst. 1911-13, 1915-25, 1929, 1931-37, 1941-42, 1944, 1947 (mindeudst.); Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Nord. Kunst, Göteborg 1923; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Den da. Kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1931; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Da. Kunststævne, Fyns Forum 1936; Nord. konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Da. Maleri og Skulptur i Dag, Stat. Mus. for Kunst 1941; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1926.

Artworks

Drengebarn med fiasco (springvandsfigur, bronze, udst. 1903, opst. 1926 på Enghave Plads, Kbh.); dekorative arb. til Esbjerg Banegårds facade (granit, 1904); En fægter (statue, udst. gips, 1906, bronze, 1918, Danm. Højsk. for Legemsøvelser, Kbh.); dek. arb. til Korsør Banegårds facade (frontrelief, sandsten, 1907); 10 figurer af folketyper i nationaldragter (sandsten, 1910, Kbh. Hovedbanegårds facade); fornyelse af A. Weidenhaupts statue Agerdyrkningsflid (marmor, 1912, Frihedsstøtten, Kbh.); gravmæle over prof., dr.jur. Ludwig August Grundtvig (marmor, 1913, Fr.berg Kgrd.); 12 statuer af arbejdertyper (sandsten, 1916-17, Forb. af Offentligt Ansatte, H.C. Andersens Boulev., Kbh.); gravmæle over skoledir. Niels Hjort (granit, 1918, Fr.berg. Kgrd.); Job (moseeg, 1920, Stat. Mus. for Kunst); Egypterinde med dreng (moseeg, 1920); Arabisk lastdrager (moseeg, 1920, Nat.mus., Sth.); Egyptisk vandbærer (moseeg, 1921); På markarbejde (moseeg, 1921); Sædemanden (moseeg, 1921, Duborgsk. festsal, Flensborg); gravmæle over kammerherre E. Suenson (sandsten og marmor, 1923, Brønshøj Kgrd.); Siddende kvinde (moseeg, 1925); skelstenen mellem Kbh. og Gent. (kalksten, 1926, Strandvejen ved Tuborg); fontæne med statue af en hedekvinde (granit, 1929, anl. ved Assurandørernes Gård, Fr.berg); Årstiderne (4 figurgrupper, kalksten, 1929-33, opr. ved Søpav., Peblingesøen, Kbh., opst. i Videbæk 1996); Paradis (gips, 1931); Judas (brændt ler, 1931); Paulus (brændt ler, 1931); Lazarus (bronze, 1932); Den fortabte søn (bronze, 1932, Davids Saml.); Ruth (bronze, 1933); 2 statuer (granit, 1934-35, indkørslen til Scanticon Borupgård ved Tikøb); Efterår (granit, 1935, Poul Henningsens Pl., Kbh.); Midsommer, liggende kvinde (statue, granit, 1936, Stat. Mus. for Kunst); Genforen.monument (granit, 1937, opr. Spang, nu Ulkebøl, Als); Flygtninge (statuettegruppe, brændt ler, 1942, Fyns Kunstmus.); eget gravmæle (klæbersten, 1944, Bispebjerg Kgrd.). Portrætbuster: Maleren Marius Hammann (gips, udst. 1900, moseeg 1919, Stat. Mus. for Kunst); digteren Harald Kidde (gips udst. 1903, marmor 1907-09, Stat. Mus. for Kunst); skuespiller Adam Poulsen (udst. 1904); justitiarius C.V. Nyholm (kalksten, 1912, Hafnia, Kbh.); nationalbankdir. Emil Meyer (kalksten, 1912, smst.); selvportræt (gips 1913, kalksten 1917); Niels Hansen Jacobsen (moseeg, 1914, Vejen Kunstmus.); kunstgipser Niels Ferdinandsen (moseeg, 1919, Stat. Mus. for Kunst); selvportræt (moseeg, 1920); kammerherre E. Suenson (bronze, 1920, St. Nord. Telegrafselsk., Kbh.); maleren L. Tuxen (moseeg, 1921); Poul S. Christiansen (moseeg, 1923, Fr.borgmus.); kunstnerens hustru (halvcintret ler, 1923, Sønderjyll. Kunstmus.); dir. V. Gamborg (kalksten, 1923, Hafnia, Kbh.); dir. Harald Bing (kalksten, 1923, smst.); dir. Benny Dessau (kalksten, 1929, smst.); dir., dr.phil. Jens Pedersen (kalksten, 1932, smst.); gravmæle over forf. Karl Larsen (sandsten, 1934, Garnisons Kgrd.); fhv. statsminister Niels Neergaard (herme, kalksten, 1934-35, Hafnia, Kbh.); prof., dr.jur. Fr. Vinding Kruse (herme, kalksten, 1935, smst.).

Literature

Sig. Schultz: Nyere da. Billedh.kunst, 1929, 15, 68-71; samme i: Den frie Udst. kat. 1947, 12-15; Otto Mackeprang: Omkring Rådhuspladsen, 1950, 98; Dyveke Helsted m.fl.: Albertina, et legats historie gennem 100 år, 1979; Assistens kirkegård. Bevaringsværdige monumenter. Rapport vedr. katalogiseringen af monumenter 1985-87, 1987, 180, 217; Kristen Bro i: Årsskr. for Egnshist. Studiecenter Ulfborg-Vemb, 1991, 9-18.

Author: Sten Hartung (S.Ha.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.