Jens Lund

Artworks

Drengebarn med fiasco (springvandsfigur, bronze, udst. 1903, opst. 1926 på Enghave Plads, Kbh.); dekorative arb. til Esbjerg Banegårds facade (granit, 1904); En fægter (statue, udst. gips, 1906, bronze, 1918, Danm. Højsk. for Legemsøvelser, Kbh.); dek. arb. til Korsør Banegårds facade (frontrelief, sandsten, 1907); 10 figurer af folketyper i nationaldragter (sandsten, 1910, Kbh. Hovedbanegårds facade); fornyelse af A. Weidenhaupts statue Agerdyrkningsflid (marmor, 1912, Frihedsstøtten, Kbh.); gravmæle over prof., dr.jur. Ludwig August Grundtvig (marmor, 1913, Fr.berg Kgrd.); 12 statuer af arbejdertyper (sandsten, 1916-17, Forb. af Offentligt Ansatte, H.C. Andersens Boulev., Kbh.); gravmæle over skoledir. Niels Hjort (granit, 1918, Fr.berg. Kgrd.); Job (moseeg, 1920, Stat. Mus. for Kunst); Egypterinde med dreng (moseeg, 1920); Arabisk lastdrager (moseeg, 1920, Nat.mus., Sth.); Egyptisk vandbærer (moseeg, 1921); På markarbejde (moseeg, 1921); Sædemanden (moseeg, 1921, Duborgsk. festsal, Flensborg); gravmæle over kammerherre E. Suenson (sandsten og marmor, 1923, Brønshøj Kgrd.); Siddende kvinde (moseeg, 1925); skelstenen mellem Kbh. og Gent. (kalksten, 1926, Strandvejen ved Tuborg); fontæne med statue af en hedekvinde (granit, 1929, anl. ved Assurandørernes Gård, Fr.berg); Årstiderne (4 figurgrupper, kalksten, 1929-33, opr. ved Søpav., Peblingesøen, Kbh., opst. i Videbæk 1996); Paradis (gips, 1931); Judas (brændt ler, 1931); Paulus (brændt ler, 1931); Lazarus (bronze, 1932); Den fortabte søn (bronze, 1932, Davids Saml.); Ruth (bronze, 1933); 2 statuer (granit, 1934-35, indkørslen til Scanticon Borupgård ved Tikøb); Efterår (granit, 1935, Poul Henningsens Pl., Kbh.); Midsommer, liggende kvinde (statue, granit, 1936, Stat. Mus. for Kunst); Genforen.monument (granit, 1937, opr. Spang, nu Ulkebøl, Als); Flygtninge (statuettegruppe, brændt ler, 1942, Fyns Kunstmus.); eget gravmæle (klæbersten, 1944, Bispebjerg Kgrd.). Portrætbuster: Maleren Marius Hammann (gips, udst. 1900, moseeg 1919, Stat. Mus. for Kunst); digteren Harald Kidde (gips udst. 1903, marmor 1907-09, Stat. Mus. for Kunst); skuespiller Adam Poulsen (udst. 1904); justitiarius C.V. Nyholm (kalksten, 1912, Hafnia, Kbh.); nationalbankdir. Emil Meyer (kalksten, 1912, smst.); selvportræt (gips 1913, kalksten 1917); Niels Hansen Jacobsen (moseeg, 1914, Vejen Kunstmus.); kunstgipser Niels Ferdinandsen (moseeg, 1919, Stat. Mus. for Kunst); selvportræt (moseeg, 1920); kammerherre E. Suenson (bronze, 1920, St. Nord. Telegrafselsk., Kbh.); maleren L. Tuxen (moseeg, 1921); Poul S. Christiansen (moseeg, 1923, Fr.borgmus.); kunstnerens hustru (halvcintret ler, 1923, Sønderjyll. Kunstmus.); dir. V. Gamborg (kalksten, 1923, Hafnia, Kbh.); dir. Harald Bing (kalksten, 1923, smst.); dir. Benny Dessau (kalksten, 1929, smst.); dir., dr.phil. Jens Pedersen (kalksten, 1932, smst.); gravmæle over forf. Karl Larsen (sandsten, 1934, Garnisons Kgrd.); fhv. statsminister Niels Neergaard (herme, kalksten, 1934-35, Hafnia, Kbh.); prof., dr.jur. Fr. Vinding Kruse (herme, kalksten, 1935, smst.).

Author: Sten Hartung (S.Ha.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.