Jacob E. Bang

Occupations

Ans. hos Helge Bojsen-Møller 1918-22; hos Kay Fisker 1923- 25. Medstifter af Den Permanente Udst. 1931; medarb. ved Holmegaards Glasværk 1925; kunstnerisk leder smst. 1928-41; red. af Samleren 1942- 43; kunstnerisk kons. for Schous fabrikker 1944; samme for Kastrup Glasværk 1957- 1965; startede Berl. Tid. boligside ca. 1940.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.