Jacob E. Bang

Exhibitions

Charl. Forår 1926, 1931, 1935 (stor kirke i Kbh., lille guldmed.), 1940, 1943; verdensudst., Paris 1925; Boligudst., Industribygn., Kbh 1927; Kunstindustriudst. i Århus 1928; retrosp. udst., glas, Den Permanente 1937; Da. Kunsthåndværk, Sth. 1942; Kastrup glas, Kunstindustrimus. 1958; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Trien., Milano 1957; Scand. Modern, Kunstindustrimus. 1984. I øvrigt udst. glasarb. på de fleste inden- og udenlandske udst. af kunstindustri.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.