K. Hansen Reistrup

Weilbach information

Genealogy

Hansen Reistrup, Frederik Karl (døbt Carl) Kristian, 1863- 1929, maler, billedhugger, illustrator og keramiker. *22.4.1863 i Valby, ?18.3.1929 i Kbh., begr. i Næstved. Forældre: Bryggerknægt Peter Chr. H. og Ingeborg Christiane Abrahamsen. ~20.4.1890 i Kbh. med Johanne Katrine Hansine Jonasson, *5.3.1865 smst., ?5.12.1949 i Næstved, datter af gæstgiver Svend J. og Jensine Louise Hansen.

Biography

K. Hansen Reistrups styrke lå i det dekorative og det fortællende, og begge dele fik han rig lejlighed til at udnytte under ansættelsen hos Kähler og i sine bygningsudsmykninger. Den mest markante indsats på dette felt gjorde han i Århus, hvor han samarbejdede med arkitekten Hack Kampmann, som han havde haft forbindelse med, siden denne lod Kählervirksomheden udføre byvåbener til den ny københavnske brandstation og til Landsarkivet i Viborg. H.s udsmykninger omfatter forskellige genrer, materialer og teknikker, bl.a. udviklede han den såkaldte plademosaik, hvor forskelligt farvede keramiske fliser støbtes i cement for sammen at danne et billede. Der er art nouveauprægede dyre-, fugle- og planteornamenter, på en gang naturalistiske og elegante i tegningen, fortællende billedfriser, hvor historien gengives så enkelt, klart og overskueligt, at det er indlysende, at H.R. måtte blive en populær bogillustrator. Endelig er der de stiliserede, eksotiske dyrehoveder på Glyptoteket, der i visse tilfælde, ganske passende på dette sted, peger mod gammel egyptisk kunst. Den samme enkelhed er kendetegnende for størstedelen af H.R.s arbejder for Kähler. Han blev ansat i virksomheden i den periode, hvor man arbejdede på højtryk med forberedelserne til den nordiske udstilling i København i 1888 og både på denne, og på efterfølgende verdensudstillinger, blev Kählers arbejder berømmede, hvilket ikke mindst skyldtes H.R.s samarbejde med keramikeren Herman A. Kähler. Særligt yndede var H.R.s krukker, vaser m.m. i rød lustreglasur med dyrehoveder som hanke, som forekommer inspirerede af gammel indiansk keramik og desuden ofte besidder en påfaldende monumentalitet. Disse keramiske arbejder, der var støbte, blev også udført i andre lustreglasurer foruden i en hvidlig glasur med mørke spætter. H.R.s kunst tilhørte udpræget århundredeskiftet, og lidt ind i 1900-tallet gik han til dels af mode. Han koncentrerede sig i stadig højere grad om illustrationskunsten foruden om maleri med nationale overtoner, fortrinsvis med motiver fra 3-årskrigen og krigen i 1864. I malerierne og i en del af bogillustrationerne findes en dramatik og bevægelse, især i gengivelsen af hans yndlingsdyr hesten, som ligger fjernt fra roen og overskueligheden i hans andre arbejder og bidrager til billedet af en kompetent kunstner, der forstod at vælge sine virkemidler.

Education

I porcelænsmal.lære hos C. Albert 3 år; Tekn. Sk., dimit. af C.F. Andersen; Kunstakad. Kbh. 1881-82; udd. som bataljemal. og billedh. ved Acad. Julian, Paris (bl.a. H.M.A. Chapu) fra 1885.

Travels

Paris 1885-87; Kaukasus s.m. lægen og forfatteren Hans Kaarsberg 1899; Rom 1906-07.

Occupations

Ans. på Den kgl. Porcelainsfabrik ca. 1882-ca. 1885, 1887; porcelænsmal. på Sèvresfabrikken 1885; Herman A. Kähler, Næstved 1888; kunstnerisk leder smst. 1889; leder af udsmykn.arb. ved Aarhus Teater fra o. 1900.

Scholarships

Ancker 1906; bronzemed., verdensudst. i Paris 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1889, 1892, 1899, 1904, 1906, 1908, 1911, 1921; verdensudst., Chicago 1893, Paris 1889, 1900; Landsudst. i Århus 1909; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus. Berlin 1910-11.

Artworks

Malerier: Rytterfægtningen ved Vorbasse (1892); Niels Ebbesen undsiger grev Gert (1907, Nordjyll. Kunstmus.); Paraden ved Gardens 250 års jubilæum (1908); Vindfælle i Kohaven (udst 1919); Affæren ved Høien Kro (1919, skitse i Næstved Mus.); Løse heste på Enø (1927, Nyk. F. Rådhus). Skulptur: Ægtepar fra Berberiet (udst. 1889, tidl. Zoo, Kbh., forsv.) Hest (1912, opst. 1956 Bygholm Landbrugssk., Horsens). Udsmykninger: Ud- og indvendig udsmykn., Aarhus Teater (keramik, mal., stuk, glasmosaik, 1900, s.m. Hack Kampmann); indvendig udsmykn., Viborg Teater (mal., stuk, glasmosaik, 1909); i Marselisborg Slot (relief, mal., stuk, 1902). Skulpturelle udsmykninger: Hjorterelief, bagindgang, Kbh. Rådhus (opsat 1897); løver, Århus Ting- og Arresthus (bronze, ca. 1903-06); dyrehoveder, Hack Kampmanns tilbygn. til Glyptoteket (1906). Malede udsmykninger: I Statsbibl., nu Erhvervsarkivet, Århus (1902); i posthuset, Kannikeg., smst. (1904); 7 fresker i Frimurerlogen, smst. (1908-28). Keramiske udsmykninger: Byvåbener til brandstation ved Kbh. Rådhus; 25 byvåbener (1890-91, Landsarkivet, Viborg); Ægir og hans døtre (udst. 1893, Kbh. Rådhus, efter Lorenz Frølich); Dyrene går ud af Arken (1894); Påfuglefrisen (1897, Nat.mus., Sth.); Ørnefrisen (udst. 1900, Sèvres Mus.); Kragefrisen (1901, Kbh. Rådhus); Mågefrisen (1901, smst.); Glyptotekets Tilblivelse (1906, Glyptoteks gård). Keramik: Bemalet porcelænsovn (udst. 1888, Næstved Mus.); Forårsvasen (udst. 1888, smst.); Ægirs gilde (relief, 1893, smst.); Thor og Midgaardsormen (o. 1893, smst.); Uglevasen (1897, Aarhus Mus.); endv. talrige vaser, skåle og krukker med dyrehoveder (fra 1888, Næstved. Mus., Aarhus Kunstmus.); skitser i Næstved Mus. Bogillustrationer: Hans Kaarsberg: Stort Vildt, 1901; B.S. Ingemanns romaner, udg. af forlaget Danmark, 1913; endv. i børnebøger udg. af Chr. Erichsen og i adsk. populære bøger og periodika; exlibris og raderinger, bl.a. af dyr til Max Kleinsorgs Forlag.

Literature

Arch. 1908-09, 162; Ill. Tid. 1905-06, 542f; Ekstrabl. 21.4.1913; Aarhuus Stiftstid. 22.4.1923 (interv.); Berl. Tid. 19.1.1928; 19.3.1929; Næstved Tid. 19.3.1929; Jens Thirslund: Kähler-Keramik gennem 100 Aar, 1939; Merete Bodelsen i: Samleren 1939, 210; H. Hertig i: Convivium 1977, 24-39; Jan Preisler i: Kunst og mus. 2, 1979, 6, 8; A. Dybdahl i: Aarhus årbog 1983, 60-65; N.J. Israelsen i: Samme 1986, 86-100; Lise Funder: Da. Teaterbyg., 1986, 82-95, 101-05, 110-13; Lise Seisbøll: Keramisk Kunst, 1991.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.