K. Hansen Reistrup

Biography

K. Hansen Reistrups styrke lå i det dekorative og det fortællende, og begge dele fik han rig lejlighed til at udnytte under ansættelsen hos Kähler og i sine bygningsudsmykninger. Den mest markante indsats på dette felt gjorde han i Århus, hvor han samarbejdede med arkitekten Hack Kampmann, som han havde haft forbindelse med, siden denne lod Kählervirksomheden udføre byvåbener til den ny københavnske brandstation og til Landsarkivet i Viborg. H.s udsmykninger omfatter forskellige genrer, materialer og teknikker, bl.a. udviklede han den såkaldte plademosaik, hvor forskelligt farvede keramiske fliser støbtes i cement for sammen at danne et billede. Der er art nouveauprægede dyre-, fugle- og planteornamenter, på en gang naturalistiske og elegante i tegningen, fortællende billedfriser, hvor historien gengives så enkelt, klart og overskueligt, at det er indlysende, at H.R. måtte blive en populær bogillustrator. Endelig er der de stiliserede, eksotiske dyrehoveder på Glyptoteket, der i visse tilfælde, ganske passende på dette sted, peger mod gammel egyptisk kunst. Den samme enkelhed er kendetegnende for størstedelen af H.R.s arbejder for Kähler. Han blev ansat i virksomheden i den periode, hvor man arbejdede på højtryk med forberedelserne til den nordiske udstilling i København i 1888 og både på denne, og på efterfølgende verdensudstillinger, blev Kählers arbejder berømmede, hvilket ikke mindst skyldtes H.R.s samarbejde med keramikeren Herman A. Kähler. Særligt yndede var H.R.s krukker, vaser m.m. i rød lustreglasur med dyrehoveder som hanke, som forekommer inspirerede af gammel indiansk keramik og desuden ofte besidder en påfaldende monumentalitet. Disse keramiske arbejder, der var støbte, blev også udført i andre lustreglasurer foruden i en hvidlig glasur med mørke spætter. H.R.s kunst tilhørte udpræget århundredeskiftet, og lidt ind i 1900-tallet gik han til dels af mode. Han koncentrerede sig i stadig højere grad om illustrationskunsten foruden om maleri med nationale overtoner, fortrinsvis med motiver fra 3-årskrigen og krigen i 1864. I malerierne og i en del af bogillustrationerne findes en dramatik og bevægelse, især i gengivelsen af hans yndlingsdyr hesten, som ligger fjernt fra roen og overskueligheden i hans andre arbejder og bidrager til billedet af en kompetent kunstner, der forstod at vælge sine virkemidler.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.