K. Hansen Reistrup

Literature

Arch. 1908-09, 162; Ill. Tid. 1905-06, 542f; Ekstrabl. 21.4.1913; Aarhuus Stiftstid. 22.4.1923 (interv.); Berl. Tid. 19.1.1928; 19.3.1929; Næstved Tid. 19.3.1929; Jens Thirslund: Kähler-Keramik gennem 100 Aar, 1939; Merete Bodelsen i: Samleren 1939, 210; H. Hertig i: Convivium 1977, 24-39; Jan Preisler i: Kunst og mus. 2, 1979, 6, 8; A. Dybdahl i: Aarhus årbog 1983, 60-65; N.J. Israelsen i: Samme 1986, 86-100; Lise Funder: Da. Teaterbyg., 1986, 82-95, 101-05, 110-13; Lise Seisbøll: Keramisk Kunst, 1991.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.