Nikolaj Nielsen

Biography

Nikolaj Nielsens udtryksform er enkel og monumental, hævet over al flygtig tilfældighed. Den menneskelige skikkelse spiller en stor rolle i hans kunst, det gælder ikke mindst hans grafik, og han arbejder gerne med temaer eller enkelte modeller, der udstråler en følelsesbetonet inderlighed. Men han maler også mange landskaber, og ligesom det er tilfældet med figurbillederne, virker landskaberne stemningsfulde og alvorlige. Ofte er de ganske elementært bygget op og handler om den dybe samhørighed mellem dyr og natur. Han har en udpræget tendens til at forenkle, for på den måde at nå frem til et meget koncentreret udtryk. Dette, kombineret med en overvejende mørk farveholdning, understreger den alvorstunge grundtone, der er typisk for hans kunst.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.