Julius Jersild

Biography

Julius Jersild studerede først arkitektur og var især optaget af kirkebygninger og opmålingsarbejde, men han gik i stedet over i Akademiets modelklasser, hvor han fik glæde af Vermehrens undervisning. J. hørte i 1870erne til kredsen omkring Laurits Tuxen i Søkvæsthuset, og i modsætning til denne var han en af de forsigtige akademielever, der ikke trodsede tidens autoriteter ved som ung at søge alternativ undervisning i udlandet. Som beundrer af sin lærer og af Julius Exner dyrkede J. det traditionsrige figurmaleri med motiver fra bondelivet, men det var især i arkitekturmaleriet, at hans evner kom til deres ret. J.s pertentlighed betød, at han ofte overarbejdede sine malerier, mens hans tegninger beskrives som følsomme. Som person var J. indesluttet og så sky, at han undgik at sælge sine billeder. Han var kun kendt i en snæver kreds og kunstnere satte stor pris på hans dømmekraft. Visse af hans interiørbilleder har fællestræk med Peter Ilsteds og med vennen Valdemar Irmingers kunst.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.