August Wilckens

Weilbach information

Genealogy

Wilckens, August Georg Christoph, 1870-1939, maler. *25.6.1870 i Kabdrup ved Haderslev, ?3.8.1939 i Sønderho, begr. smst. Forældre: Gårdejer August Wilhelm W. og Dora Henriette Friese. ~1909 med Julie Schoop, ?1945 i Dresden.

Biography

August Wilckens fik en særlig position i tysk kunstliv omkring århundredskiftet. Som impressionist, uddannet i Dresden, har han malet en lang række portrætter, samt interiør- og eksteriørbilleder, hvor den personlige skildring er både fintfølende og dramatisk. Hans optagethed af religiøse forhold fremgår også af valget af motiver. W. udførte en lang række offentlige udsmykninger i provinsen Schleswig- Holstein, navnlig i kirker. Med en enkelt undtagelse (Grosse Berkenthin) alle i Schleswig Stift før Genforeningen. Han både restaurerede kalkmalerier og foretog nybemalinger. Et selvportræt, kamé, fra 1898 ses i Møgeltønder Kirkes sydlige korhvælving.

Education

I lære som dek.maler i Haderslev 1887; Kunsthåndv.sk., München 1888; Kunsthåndv.sk., Nürnberg 1889-91; derefter beskæftiget ved litogr. anstalter i 3 år; Kunstakad., Dresden (L. Pohle) 1894-96, (G. Kuehl) 1896-97, i hvis privatatelier W. også arb., sølvmed. 1897-99.

Travels

Bosat i Dresden fra 1899 med årligt tilbagevendende sommeroph. på Fanø og et enkelt år, 1903, på Bornholm; Paris og Italien (Taormina) 1903; Rom 1908; Sicilien 1913, 1924.

Occupations

Scholarships

Prof. h.c. Kunstakad., Dresden 1916.

Exhibitions

I Danmark: Sdr.jysk Udst., Charl.borg. 1935, 1937. I Tyskland: Kunstnersammenslutn. Die Elbier 1902, 1904, 1906. Separatudstillinger: Kunstgewerbe. Mus., Flensborg 1913, 1938; Baden Baden 1918, 1921; Berlin, 1928; München 1928.

Artworks

Oliebilleder: Portræt af lensgreve Hans Schack (1897, Schackenborg); lensgrevinde Henny Schack (1897, smst.); Haderslev Domk. (Haderslev Mus.); mus.insp., dyrlæge J.P. Schmidt (1897, smst., kopi 1917); landøkonomiråd Ohlsen og hustru, 2 portrætter (1904, Städt. Mus., Flensborg); Bryllup på Fanø (1907-09, Kunsthalle zu Kiel); Interiør fra maleren Charlotte v. Kroghs stue 1908, Højtid på Fanø (ca. 1909, smst.); samme emne (Kunsthalle zu Kiel); Gudstjeneste i Sønderho Kirke (Mus. på Koldinghus); Både i strandkanten ved ebbetid (Sønderjyll. Kunstmus.); portræt af Julie Wilckens (ca. 1911, Städt. Mus., Flensborg); af Charlotte von Krogh (Haderslev Mus.); landråd, friherre Hugo Philip von Löw und zu Steinfurth (smst.); Kvinder i Uvejr på Fanø (smst.); samme motiv (1913, Städtisches Mus., Flensborg); selvportræt (smst); portræt af Hertug Hans den Ældre (efter 1916, Amtsgymn., Haderslev.).Kirkelige arbejder: Aftensmåltid, altermal. (1912, k. i Oschersleben); udk. til antependium (Skt. Johannesk., Flensborg, udf. som vævn. i 1912). Kalkmalerier, restaurering og nybemalinger: Kirkerne i Møgeltønder (1894-98 og 1908); Skt. Nikolaj K., Åbenrå (1899-1900); Klein Solt (1899); Grosse Berkenthin (1899-1900); Brøns (1901-03 og 1907); Hvidding (1907 og 1913, hertil skitse på Haderslev Mus.); Skt. Johannes K., Flensborg (1910-11); Gl. Pellworm (1911); Skt. Severin, Haderslev (1912); Toftlund (1912-13); Holbøl (1913); Starup (1916-19, skitser på Haderslev Mus.); Helligåndsk., Flensborg (1927); Skt. Nikolaj K., Flensborg (1929-30). Andre offentlige arbejder: Vægmal., Den gl. Amtsgård, Åbenrå (1901); samme, 3 scener fra oldtiden, Haderslev Mus. gl. hovedbygn. (1915).

Literature

Jens W. Klinkby i: Nordslesv. Aandelige Genforen. med Danm., 1947, 74; L. Martius: Die Schlesw.-Holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 396f; N.M. Saxtorp: Jeg ser på kalkmalerier, 1970, 371f; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Künstlerlex., 1984, 187; U. Schulte-Wülwer: Malerei in Schlesw.-Holst., 1989, 319-26; B.D. Barrett: A.W., en kunstner fra grænselandet, Fanø 1994, tysk udg. samme år.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.