August Wilckens

Biography

August Wilckens fik en særlig position i tysk kunstliv omkring århundredskiftet. Som impressionist, uddannet i Dresden, har han malet en lang række portrætter, samt interiør- og eksteriørbilleder, hvor den personlige skildring er både fintfølende og dramatisk. Hans optagethed af religiøse forhold fremgår også af valget af motiver. W. udførte en lang række offentlige udsmykninger i provinsen Schleswig- Holstein, navnlig i kirker. Med en enkelt undtagelse (Grosse Berkenthin) alle i Schleswig Stift før Genforeningen. Han både restaurerede kalkmalerier og foretog nybemalinger. Et selvportræt, kamé, fra 1898 ses i Møgeltønder Kirkes sydlige korhvælving.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.