August Wilckens

Education

I lære som dek.maler i Haderslev 1887; Kunsthåndv.sk., München 1888; Kunsthåndv.sk., Nürnberg 1889-91; derefter beskæftiget ved litogr. anstalter i 3 år; Kunstakad., Dresden (L. Pohle) 1894-96, (G. Kuehl) 1896-97, i hvis privatatelier W. også arb., sølvmed. 1897-99.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.