August Wilckens

Artworks

Oliebilleder: Portræt af lensgreve Hans Schack (1897, Schackenborg); lensgrevinde Henny Schack (1897, smst.); Haderslev Domk. (Haderslev Mus.); mus.insp., dyrlæge J.P. Schmidt (1897, smst., kopi 1917); landøkonomiråd Ohlsen og hustru, 2 portrætter (1904, Städt. Mus., Flensborg); Bryllup på Fanø (1907-09, Kunsthalle zu Kiel); Interiør fra maleren Charlotte v. Kroghs stue 1908, Højtid på Fanø (ca. 1909, smst.); samme emne (Kunsthalle zu Kiel); Gudstjeneste i Sønderho Kirke (Mus. på Koldinghus); Både i strandkanten ved ebbetid (Sønderjyll. Kunstmus.); portræt af Julie Wilckens (ca. 1911, Städt. Mus., Flensborg); af Charlotte von Krogh (Haderslev Mus.); landråd, friherre Hugo Philip von Löw und zu Steinfurth (smst.); Kvinder i Uvejr på Fanø (smst.); samme motiv (1913, Städtisches Mus., Flensborg); selvportræt (smst); portræt af Hertug Hans den Ældre (efter 1916, Amtsgymn., Haderslev.).Kirkelige arbejder: Aftensmåltid, altermal. (1912, k. i Oschersleben); udk. til antependium (Skt. Johannesk., Flensborg, udf. som vævn. i 1912). Kalkmalerier, restaurering og nybemalinger: Kirkerne i Møgeltønder (1894-98 og 1908); Skt. Nikolaj K., Åbenrå (1899-1900); Klein Solt (1899); Grosse Berkenthin (1899-1900); Brøns (1901-03 og 1907); Hvidding (1907 og 1913, hertil skitse på Haderslev Mus.); Skt. Johannes K., Flensborg (1910-11); Gl. Pellworm (1911); Skt. Severin, Haderslev (1912); Toftlund (1912-13); Holbøl (1913); Starup (1916-19, skitser på Haderslev Mus.); Helligåndsk., Flensborg (1927); Skt. Nikolaj K., Flensborg (1929-30). Andre offentlige arbejder: Vægmal., Den gl. Amtsgård, Åbenrå (1901); samme, 3 scener fra oldtiden, Haderslev Mus. gl. hovedbygn. (1915).

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.