Axel Simonsen

Biography

Axel Simonsens tidlige landskabsmalerier følger dansk landskabstradition, men mødet med de franske impressionisters kunst fik både teknisk og farvemæssig indflydelse på hans kunst. Efter 1920 malede han fortrinsvis italienske genrebilleder, landskaber, bymotiver og det antikke Roms arkitektur. S.' billeder kendetegnes af en skitseagtig malemåde, diagonale penselstrøg og stærke farver, og såvel motivisk som stilistisk finder man fællestræk med Niels Larsen Stevns Italiensbilleder, bl.a. i Vejmotiv fra Terracina med en enlig figur på en solfyldt vej i middagsheden. Småbyernes miljøer gengav han ofte set fra overraskende synsvinkler med mulighed for stærke forkortninger og dybdeskabende virkninger.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.