Daniel Hvidt

Biography

Daniel Hvidt har først og fremmest udført portrætter og landskaber i en let naturalistisk stil med vægt på det koloristiske. Sammen med Kr. Zahrtmann kom H. i 1909 til den italienske bjergby Civita d'Antino. Langvarige senere ophold her gav anledning til en række maleriske bymotiver og skildringer af folketyper. H. arbejdede desuden med hjemlige naturskildringer og bybilleder. Han ernærede sig bl.a. ved portrætmaleri og som kunstanmelder og medarbejder på tidsskriftet Vild Hvede. H. har også udført keramiske arbejder, der er karakteristiske ved deres dekorativt slyngede og modernistiske figurstil.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.