Kenn André Stilling

Weilbach information

Genealogy

Stilling, Kenn André, *1945, forfatter, maler og billedhugger. *26.12.1945 i Kbh. Forældre: Handelsmand Viggo August Theodor S. og syerske Frida Olivia Katinka Beck. ~14.2.1985 i Kbh. med stud.mag. Helle Rafn, *15.12.1952 i Jonstrupvang, datter af skatte-insp. Karl R. og Inger Berny.

Biography

Kenn André Stilling har både i sine træskulpturer og i sine malerier skabt sit eget univers, helt uden for de kendte stilistiske konventioner. Hans værker befolkes af væsener, halvt mennesker, halvt dyr. Der er noget arketypisk i hans groft skitserede figurer, som havde de rod i gamle kulturer. I malerierne er de kraftige farver stærkt ekspressive, og S. kan betegnes som en fabulerende ekspressionist. Hans første udstilling i Den Fries bygning i 1963 bestod af udskårne træskulpturer, både relieffer og totempæle. Sidstnævnte var beregnet til at kunne drejes, så de kunne ses fra forskellige sider. Senere udførte han et to meter højt og 40 meter bredt trærelief Dagdrømmenes jubelfest, hvis emne var den københavnske hverdag i stiliseret form. De gengivne figurer havde masker og dragter på, som var det karneval. Ud over sit arbejde som billedkunstner har S. været den ideologiske bagmand for flere københavnske cafeer, ligesom han har været grundlægger af utraditionelle tidsskrifter af høj kunstnerisk kvalitet og forfatter til bøger og digtsamlinger.

Education

Udl. møbelsnedker 1965; Kunstakad. Kbh. (Dan Sterup-Hansen) 1970-74.

Travels

Sovjetunionen 1972; Frankrig 1973; Tunis 1973; USA og Canada 1978; England 1984.

Occupations

Stifter af forlaget Sommersko 1972; red. af tidsskr. Victor B. Andersens Maskinfabr. 1975; af tidsskr. Strandboulev. 1978; medstifter af Boksenyt 1976; af Café Sommersko 1976; af Café Dan Turell 1977; af Café Victor 1981; af Brasserie Victor's Garage 1982.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1968-70; Gerda Iversen 1972.

Exhibitions

KE 1963-66, 1971; Købestævnet, Fr.cia 1964; Charl. Forår 1968; KP 1968; Den frie Udst. 1970; Væg, rum, gulv, tid, Gent. Rådhus 1970; Natur og menneske, Nikolaj, Kbh. 1973; Koloristerne 1974, 1984; Vrå-udst. 1975; Nordjysk kunst, Konstsalongen, Göteborg 1975; Over Sundet, Konstmus., Ystad 1975; Pro 1981; Kunst i gaden, Kbh. Bymus. 1981; Figurative fabulanter, Nikolaj, Kbh. 1982; Hjørringproj. 10 år efter, Hjørring Kunstmus. 1982; Kunst i byen, Kbh. 1983; Originallitografier fra J.Chr. Sørensens værksted, Hjørring Kunstmus. 1996. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1963; Den frie Udst. bygn., Kbh. 1963, 1968; Hjørring Kunstmus. 1963, 1973, 1978; Gal. Birkdam, Kbh. 1973-74, 1976; Gal. Gavlhuset, Ålborg 1974, 1984, 1987; Lunds Konsthall 1977 (s.m. Gun Gordillo, Peter Hentze og Freddy Fraek); Gal. Vendsborg, Kbh. 1981-83; Gal. Arnesen, Kbh. 1987 (s.m. Claus Havemann og Preben Franck Stelvig); Nikolaj, Kbh. 1988; Gal. Asbæk, Kbh. 1989, 1993; Den da. Ambassade, London 1989; Gl. Holtegaard 1991 (s.m. Herman Stilling); Gal. NB, Viborg 1991, 1993; Thorasminde, Bagsværd 1995.

Artworks

Aften. Portræt (1968/69, Hjørring Kunstmus.); Dagdrømmenes jubelfest (trærelief, 1970); Jeg har to sider (1971, smst.); Hunde drøm (1971, smst.); Stilhed i Bjergby (1971/73, smst.); Samtale i skoven (1973, smst.); Den unge mand (1975, Sønderjyll. Kunstmus.); Nissen (1975, smst.); Tale om minder (1976, smst.); Der står vi (1976, smst.). Udsmykninger: Albertslund Børnebibl. (trærelief, 1974); Tre relieffer (træ, 1975, Skanderborg Amtsgymn.); Enghave St. (1986). Skriftlige arbejder: Livet er en drøm, 1972; Farvel stikker a, 1974 (m. 6 originale zinkografier); Kærlighed til grusveje, 1988. Andet: Time to remember (LP-plade, 1973).

Literature

Virtus Schade i: Kunst, 2, 1970, 29-31; Arne Mumgaard i: Hrymfaxe, 3, 1981, 27; Annemarie Balle i: Kunstavisen, 18, 1983, 14; Jes P. Asmussen i: Kat., Nikolaj, Kbh. 1988; Lars Gundersen, Asger Schnack m.fl. (red.): KAS 2. juledag, 1995.

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.