Mogens Andersen

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1938-39; kunstanm. ved Arbejderbl. 1937-39; egen malersk. (videreførelse af P. Rostrup Bøyesens Malersk.) 1952-59; lærer på Acad. de la Grande Chaumière, Paris 1963; medl. af Akad.rådet 1965-66, 1968-69; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh. 1970-72; medl. af Arbejderbevægelsens Kulturudv. 1965-74; fmd. for Kom. for Internat. Kunstudst. 1975- 77; fmd. for de billedkunstn. udv., Stat. Kunstfond 1977-80.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.