Mogens Andersen

Exhibitions

KE 1935, 1937-40; Bølleblomsten 1942-48 (medstifter); Salon des Surindependants, Paris 1947; Salon du Mai, Paris 1950-70; Grønningen 1953-65, 1984-86, 1990, 1992; Salon des Réalites Nouvelles, Paris 1956-1976, 1984; Å-udst. 1965-66, 1970-71, 1978; Den frie Udst. 1967-71; bien., Venezia 1968; De frie kunstnere 1972, 1974, 1978; endv. adsk. udst. på mus. i Skandinavien, Frankrig, Belgien og USA. Separatudstillinger: Gal. Les Mages, Vence 1949; Gal. Galanis, Paris 1954; Kunstforen., Kbh. 1955, 1988 (begge retrosp.); Arkiv för Dek. Konst, Lund 1959, 1983, 1988; Gal. Jacques Massol, Paris 1959, 1960; Paris Gal., London 1960; Gal. Bongers, Paris 1963-67; Gal. Birch, Kbh. 1964, 1969, 1978; Charl.borg 1966 (retrosp.); Gal. Ariel, Paris 1967, 1975; Nordjyll. Kunstmus. 1972 (retrosp.); Den frie Udst. bygn. 1974, 1976, 1978 (alle retrosp.); Gal. F 15, Moss, Norge 1976; Århus Kunstforen. 1976 (retrosp.); Gal. Bellechasse, Paris 1981; Mødested Paris, M.A., Randers Kunstmus. 1981; Aarhus Kunstmus. 1982 (s.m. Jean Arp og Rich. Mortensen); Stat. Mus. for Kunst 1982; Gal. Asbæk, Kbh. 1987; Musikhuset i Århus 1988; Figurbilleder 1935-45, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1990; Gal. Mikael Andersen, Kbh. 1991.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.